Maturita
z angličtiny

Přehrát video

Střední škola je to, co vás zaměstnává každé dopoledne, odpoledne i večer?
Čeká vás letos nebo napřesrok maturita z angličtiny?
Nenechte nic náhodě a v našem kurzu přípravy na maturitu
si procvičte veškerou potřebnou gramatiku a slovní zásobu!


Kurz, který by měl absolvovat každý student
třetího a čtvrtého ročníku střední školy

Kurz vás připraví na státní maturitu a to jak pro základní úroveň (B1), tak pro vyšší úroveň maturity (B2). Naučíte se techniky, které vám pomohou u konkrétních úkolů a cvičení uspět. Kurz zahrnuje také procvičování slovní zásoby a typových otázek, které se v maturitě z AJ objevují.

“Kurz je určen jak letošním maturantům,
tak i všem, které maturita čeká v dalších letech.”

Co se v kurzu naučíte?

Neztrácejte čas a naučte se nejdříve slovní zásobu a fráze, které opravdu potřebujete pro svoje zaměstnání. Máme slovní zásobu pro 7 různých oborů, přehledně členěnou a pomůžeme vám ji zvládnout v co nejkratším čase. Dbáme také na to, abyste v průběhu času nic nezapomněli a získané znalosti upevnili.


 • prostřednictvím unikátních video spotů se připravíte na ústní část maturity, včetně nejlepších tipů a triků
 • získáte informace o průběhu a obsahu maturity
 • připravíte se na všechny situace, otázky a cvičení, které vás u státní maturity z anglického jazyka čekají, osvojíte si všechny důležité strategie pro úspěšné složení zkoušky
 • budete mít možnost zopakovat si a prohloubit slovní zásobu z oblasti témat, která se v maturitní zkoušce objevují
 • zopakujete si a procvičíte kompletně celou anglickou gramatiku
 • vytvořte si vlastní seznam slovíček a procvičujte jen to, co neznáte
 • ověřte si svoji slovní zásobu v porovnání se seznamy 1000 a 5000 nejpoužívanějších anglickýchslovíček
 • v tomto kurzu se připravíte na novou podobu státní maturity
 • zvládnete všechny tři části maturitní zkoušky – ústní zkoušku,
 • didaktický test a písemnou práci.
 • připravíte se na všechny situace, otázky a cvičení, které vás u státní maturity z anglického jazyka čekají.
 • dozvíte se informace o průběhu, organizaci a obsahu nové maturity.
 • důraz budeme klást především na prohloubení a zažití slovní zásoby, gramaticky a praktické cvičení dovedností, které uplatníte u maturitní zkoušky.
 • kurz odpovídá úrovni A2 - B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – mírně až středně pokročilý.


 • 150 lekcí
 • videa, poslechy, příklady, tipy, rady
 • 5000 nejpoužívanějších anglických slov
 • 120 nejdůležitějších nepravidelných sloves

To všechno za 1 250,- Registrovat

+ navíc ZDARMA
Kurz přípravy na pracovní pohovor (protože maturitou život teprve začíná)

Registrace a úvodní kurz
Zdarma

Zaregistrujte se

jako 73 254 uživatelů před vámi

Pokud vlastníte speciální 28 místný
licenční kód, vložte ho sem

Přihlášení