Essential Job Vocabulary
Základní slovní zásoba pro práci

První lekce dříve než se pustíme do zásadních věcí z oblasti pracovní angličtiny. Základní slovní zásoba pro to, abyste mohli správně a sebevědomě hovořit o práci. Naučíte se, jak správně říci kde a jak si vyděláváte na obživu.

Where do you work?

Zdá se to jako snadná otázka, ale existuje několik způsobů, jak na ni odpovědět:

I work at…
I work in…
I work for…
I work with…

Nyní se podíváme podrobněji na jednotlivé předložky a jejich správné použití v kontextu.

I work at/for...

I work at/for... (jméno společnosti):

 

I work at Tea-learning.
I work for General Electrics.

Předložku 'for' můžete použít také, když hovoříte o tom, že pracujete přímo pro nějakého konkrétního člověka - většinou musí být buď obecně známý nebo alespoň známý lidem, se kterými hovoříte.

I work for Václav Klaus. I'm his public relations manager.

I work in...

I work in… (a place):


I work in an office.
I work in a school.
I work in a factory.

I work in… (a city/country):


I work in Paris.
I work in France.

I work in… (a department):

 

I work in the marketing department.
I work in human resources.
I work in sales.

I work in… (a general area):

 

I work in finance.
I work in medical research.
I work in consulting.

I work with...

I work with... (things / people that are the objects of your day-to-day work)

I work with computers.
I’m a teacher. I work with special-needs children.

If you want to add more details about your work, you can say "I'm responsible for…"

After "I’m responsible for…" use the -ING form of the verb.

I'm responsible for updating the company website.
I’m responsible for interviewing candidates for jobs.
 

Let’s review:

I work at (a company).
I work for (a company / a person)
I work in (a place, city, country, department, or general area)
I work with (people / things)

 

V běžné hovorové angličtině se kromě otázky "Where do you work?" běžně používají otázky jako "What do you do?" or "What do you do for a living?"

No job

How do you answer this question if you don't have a job?

 • můžete říci I'm unemployed - Jsem nezaměstnaný.
 • nebo méně napřímo I'm between jobs at the moment. - Jsem teď momentálně bez práce. (mezi dvěma zaměstnáními)
 • pokud pracujete sami na sebe, řeknete jen I'm self-employed.
 • pokud máte vlastní firmu, můžete říct  I own a small business nebo být konkrétní a říci I own a restaurant or I own a graphic design company.

Leave your job

Pokud chcete vyjádřit vaše rozhodnutí opustit zaměstnání, nejběžnější způsoby jsou tyto: 

I'm going to quit my job. 
I'm going to leave my job.
I'm going to resign.

Rozdíl mezi slovy je zejména v jejich formálnosti:

 • quit je spíše neformální
 • resign je spíše formální
 • leave je univerzální.

Když se člověk na sklonku své kariéry rozhodne přestat pracovat, pak se používá sloveso retire - jít do důchodu. Vzhledem k tomu, že v budoucnu už se patrně bude používat pouze v minulém čase, je třeba dodat, že je to sloveso pravidelné.


kontrolní otázky

Kontrolní otázky...

 • I work with ...
  • CORRECT
  • not really in this context
  • Come on! read the lesson through once more

slovicka

Seznam slovíček k lekci

quit - odejít  přehrát 
resign - odstoupit  přehrát 
leave - odejít  přehrát 
unemployed - nezaměstnaný  přehrát 
responsible - odpovědný  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka