vyuka

Online kurz angličtiny zdarma pro naprosté začátečníky

Total Beginners - kteří nikdy s angličtinou ani nezačali

Nikdy jste neslyšeli natož vyslovili slovo anglicky? Pak je tento kurz určen právě Vám! Pomalu a podrobně se seznámíte s naprostými základy anglického jazyka a na těchto základech můžete stavět jak v dalších úrovních našeho programu, tak i jakémkoliv kurzu nebo školní výuce.

Spustit výuku Testy a cvičení Přehled
Anglické kurzy pro začátečníky

Kurz angličtiny pro začátečníky a tzv. věčné  začátečníky.

Kurz angličtiny pro začátečníky a tzv. věčné začátečníky.

úroveň A1

Potřebujete si osvojit a upevnit úplné základy jazyka? 50 hodin studia, po kterých budete rozumět známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, a také budete umět tyto výrazy a fráze používat. Bude se umět představit a pokládat jednoduché otázky týkající se osobních informací o místě, kde žijete, o lidech, které znáte a o věcech, které vlastníte a na tyto otázky i odpovídat.

Vyzkoušet Koupit

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé studenty

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé studenty

Úroveň A2

Potřebujete dále rozvinout a upevnit základy jazyka? 58 hodin studia, po kterých budete rozumět větám a často používaným výrazům, které se vztahují k oblastem, které se Vás bezprostředně týkají (např. základním informace o Vás a Vaší rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Budete umět komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných vět a souvětí, které vyžadující jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.Odpovídá zkouškám KET/IELTS 3.0/TOELF 425

Vyzkoušet Koupit

Anglické kurzy pro pokročilé

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé studenty

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé studenty

Úroveň B1

55 hodin studia, po kterých budete rozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd. Budete si umět poradit s většinou situací, jež mohou nastat. Dokážete také popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Odpovídá zkouškám PET/IELTS 3.5-4.5/TOELF 450

Vyzkoušet Koupit

Kurz angličtiny pro pokročilé studenty

Kurz angličtiny pro pokročilé studenty

Úroveň B2

Chete rozšířit svoji slovní zásobu a zvládnutí pokročilé gramatiky a frazeologie? Po 55 hodinách studia dokážete porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí v daném oboru. Budete se moci účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoli účastníka. Odpovídá úrovni pro FCE/IELTS 5-6/TOELF 550

Vyzkoušet Koupit

Anglické kurzy pro velmi pokročilé

Kurz angličtiny pro velmi pokročilé studenty

Kurz angličtiny pro velmi pokročilé studenty

úroveň C1

Chcete se zdokonalit v používání složitějších gramatických vazeb a rozvíjet svoji slovní zásobu? 50 hodin studia Vám pomůže lépe porozumět náročným a dlouhým textům. Budete umět se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů a vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané podrobné texty na složitá témata. Odpovídá zkouškám CAE/IELTS 6.5/TOELF 575

Vyzkoušet Koupit

Kurz angličtiny pro nejpokročilejší studenty

Kurz angličtiny pro nejpokročilejší studenty

Úroveň C2

Chcete stále zdokonalovat a procvičovat svoje znalosti? Kurz pro ty, kteří již rozumí téměř všemu, co si vyslechnou a přečtou. Dokážete shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokážete přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokážete se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny i ve složitějších situacích. A to všechno si ještě zdokonalíte v 45 hodinách našeho kurzu. Odpovídá zkouškám CPE/IELTS 7.5/TOELF 625

Vyzkoušet Koupit

Speciální anglické kurzy

Job Interview - kurz přípravy na pracovní pohovor

Job Interview - kurz přípravy na pracovní pohovor

Jak se připravit na pracovní pohovor a angličtině

Ucelený kurz přípravy na pracovní pohovor v anglickém jazyce. Rady a tipy pro psaní CV - životopisu, průvodní dopis, typické otázky na pohovoru a další. Celkem 10 kapitol a 55 lekcí.

Vyzkoušet Koupit

English in Business

English in Business

Angličtina v práci

jsou kurzy, které se zaměřují na zvládání základních profesních dovedností v angličtině. Zahrnují témata jako presentation - prezentace, negotiation - vyjednávání nebo meetings - pracovní schůzky. Zvládnutí těchto dovedností je nezbytné pro všechny, kteří používají ve svém zaměstnaní anglický jazyk.

Vyzkoušet Koupit

 

English for different jobs

Angličtina pro různé obory

Vyzkoušet Koupit

MATURITA Z ANGLIČTINY

MATURITA Z ANGLIČTINY

Příprava na státní maturitu z angličtiny

Připravte se na maturitu z angličtiny a odmaturujte v pohodě! Kompletně si zrevidujte gramatiku, procvičte si slovní zásobu, vyzkoušejte jednotlivá témata pro konverzaci a natrénujte písemnou část maturity.

Vyzkoušet Koupit

Rozvoj komunikačních dovedností

Rozvoj komunikačních dovedností

Rozvoj komunikačních dovedností

Rozvoj komunikačních dovedností pro žáky a studenty základních a středních škol

Vyzkoušet Koupit

English Business Writing

English Business Writing

Obchodní psaní v angličtině

Online kurz pro rozvoj profesně zaměřených písemných dovedností v angličtině

Vyzkoušet Koupit