MATURITA Z ANGLIČTINY
Příprava na státní maturitu z angličtiny

Maturitu z anglického jazyka budete v dalším roce,  stejně jako v předchozích ročnících, skládat ze tří částí, kterými jsou písemná práce, didaktický test (skládající se z poslechové části a čtení) a ústní zkouška.

Státní část maturity se skládá ze dvou částí a pokud chcete uspět, musíte je obě zvládnout.

1. část - písemná maturitní zkouška

zadání je stejné pro všechny školy v ČR (ve stejný den, hodinu), dále se dělí na dvě části:   

 1. didaktický test (poslech, práce s textem, gramatika)
 2. 2 slohové práce (jedna dlouhá a jedna krátká, lze používat slovník)

Časový limit daktického testu najdete na záznamovém archu a je 95 minut.

2. část - ústní maturitní zkouška

má čtyři části a každá část se zaměřuje na jiné téma

 • student reaguje na otázky
 • student popisuje a porovnává obrázky
 • student samostatně mluví na zadané téma (zadává škola)
 • student řeší každodenní situaci

ústní zkouška trvá 15 min a příprava na ni je 20 min (jako student máte k dispozici pracovní listy i slovník)

 

Pojďme se tedy společně pustit do přípravy a ať už maturujete za měsíc nebo za rok, určitě se to podaří! 


pozor
Nemáte kredit na zobrazení všech lekcí kurzu. Pokud chcete:
 • vidět obsah lekcí v placených kurzech
 • využívat funkce průvodce kurzem a výukou
 • získat přístup do sekce support
 • získat neomezenou podporu online učitele
 • získat přístup ke stovkám testů a cvičení
 • připojit se k tisícům dalším spokojeným studentům
Je potřeba si objednat kredit

Více informací


vyuka

Ukázkové lekce zdarma

Protože nemáte zaplacen přístup do tohoto kurzu, můžete se podívat pouze na vybrané ukázkové lekce a cvičení která obsahují.

Tipy na perfektní popis obrázku - šest bodů, jak popsat obrázek v ústní části maturitní zkoušky

kapitola (Ústní část - popis obrázků)

Pronouns: personal, possesive - Zájmena, já, ty, vy, Vy, on, ona, ono, my, oni, moje, tvoje ....

kapitola (Gramatika)

Fáze pro perfektní popis obrázku - Fráze a další prostředky pro úspěšné zvládnutí popisu obrázku během maturitní zkoušky z angličtiny

kapitola (Ústní část - popis obrázků)

Future plans and ambitions: be going to - Plány do budoucna a ambice: chystat se

kapitola (Gramatika)

Diktát 1 - Diktát pro ověření správného pravopisu při přípravě na maturitní zkoušku z angličtiny

kapitola (Písemná část)

Everyday life, daily routines - Každodenní život, typické činnosti každodenního života

kapitola (Ústní část - konverzační témata)

Ukázkové testy pro maturitu z minulých ročníků - Oficiální zkušební testy pro maturitu z angličtiny

kapitola (O maturitě)

Verb TO BE - Sloveso BÝT

kapitola (Gramatika)

Expressing probability - Vyjadřování pravděpodobnosti

kapitola (Gramatika)

Popis obrázků - ukázka 2 - Téma: sociální rozdíly a problémy

kapitola (Ústní část - popis obrázků)

Tipy a vzory pro písemnou část - Neformální dopis - Písemná maturita - neformální dopis

kapitola (Písemná část)

A few tips to start with - Tipy a triky

kapitola (O maturitě)

Popis obrázků - ukázka 4 - Téma: jídlo a restaurace

kapitola (Ústní část - popis obrázků)

Towns and cities / Housing - Města, vesnice a život v nich / Bydlení

kapitola (Ústní část - konverzační témata)

Tipy a vzory pro písemnou část - Návod - Písemná maturita - návod

kapitola (Písemná část)

"Must have", "could have", "might have" + past participle - Spojení způsobového slovesa s minulým infinitivem

kapitola (Gramatika)

"Wish" and "if only" - Věty vyjadřující přání

kapitola (Gramatika)

Clothes and fashion - Móda, oblékání a styl

kapitola (Ústní část - konverzační témata)

Adverbs of manner - Příslovce způsobu

kapitola (Gramatika)

Environmental issues - Témata životního prostředí

kapitola (Ústní část - konverzační témata)

Be going to: yes/no questions and short answers - "Chystat se": zjišťovací otázky a krátké odpovědi

kapitola (Gramatika)

Great Britain and Ireland - The United Kingdom / spojené království

kapitola (Ústní část - konverzační témata)

USA - The United states of America - USA - Spojené státy

kapitola (Ústní část - konverzační témata)

Past Perfect - Předminulý čas

kapitola (Gramatika)seznam kapitol

Seznam kapitol kurzu

0 hotovo 0 %

Obsah této kapitoly kurzu je zaměřen na opakovaní gramatiky ve všech okruzích, které jsou pro zvládnutí maturity nezbytná a odpovídá úrovni B2.

0 hotovo 0 %

Nejdříve se zaměříme na nezbytné komunikačních dovedností a zbavení se ostychu z mluvení, což budete studenti potřebovat při konverzaci se zkoušejícím v průběhu ústní zkoušky. Tato dovednost, která je studenty často podceňovaná a u maturitních zkoušek na ni zbytečně doplácí velké množství studentů, se bude procvičovat vždy u daných maturitních témat. Budeme se věnovat státem daným maturitním tématům – osvěžíme si, případně si slovíčka a fráze k jednotlivým okruhům slovní zásoby.

0 hotovo 0 %

Ústní část maturitní zkoušky může být stresující. Co když nebudete rozumět otázkám? Co když nebudete vědět, co říct? Co když vám vypadne slovíčko? Nepanikařte! V této kapitole najdete spoustu tipů, rad a praktických ukázek pro to, abyste část s popisem obrázku zvládli v pohodě a bez problémů.

0 hotovo 0 %

Písemná práce je jednou ze tří dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka. Aby student uspěl v celé maturitní zkoušce z anglického jazyka, musí uspět ve všech třech dílčích zkouškách, tedy i v písemné práci. Proto se podíváme podrobně na všechny slohové útvary, které se ve zkoušce objevují.