Online kurz angličtiny zdarma pro naprosté začátečníky
Total Beginners - kteří nikdy s angličtinou ani nezačali

 

 

 

Tento kurz je určen naprostým začátečníkům, a proto Vás provede úplnými základy od Vašeho prvního anglického slovíčka až po zvládnutí tvoření vět a jednoduché konverzace.

Důraz je proto kladen na pochopení a procvičení:

  • základů a systému stavby anglické věty
  • slovosledu
  • tvoření kladné věty, záporu a otázky 
  • použití osobních, přivlastňovacích a ukazovacích zájmen
  • popisu prostoru a času pomocí vazby There is/are včetně nejdůležitějších předložek
  • tvoření množného čísla podstatných jmen

Kurz se zaměřuje na dokonalé pochopení základů jazyka a zvládnutí tvoření jednoduchých větných staveb, zvládnutí nezbytné slovní zásoby a porozumění snadnému textu a mluvenému projevu.

Co kurz obsahuje:

  • 22 lekcí zaměřených na gramatiku a stavbu věty
  • 13 lekcí zaměřených na slovní zásobu
  • 10 lekcí zaměřených na běžné fráze z modelových situacích
  • texty a další procvičení základů najdete dalších šesti návazných kurzech

učitel

Průvodce kurzem

Hello! Já jsem Váš průvodce výukou! Jsem tu, abych Vás navedl a ukázal co nejlepší sled kapitol a lekcí tak, abyste co nejdříve zvládli vše potřebné pro perfektní komunikaci v angličtině. Pokud jste zde poprvé, začněte od začátku a pokud už se vracíte, pokračujte v kurzu tam, kde jste skončili. V případě jakýchkoliv problémů jsem Vám k dispozici pod každou lekcí a můžete mi poslat dotaz.

A pozor! Nezapomeňte kdykoliv použít slovník a dvojitým poklepáním uložit neznámá slovíčka do Vaší osobní databáze.

Začít s výukou od začátku


seznam kapitol

Seznam kapitol kurzu

0 hotovo 0 %

Bez gramatických pravidel to bohužel nejde. V této kapitole Vás naučíme základy stavby věty, správného slovosledu, tvoření otázek, záporů a rozkazů, nejdůležitější předložky pro popis místa a času a také několik málo základních poznatků o použití členů.

0 hotovo 0 %

Když říkáme "základní" máme opravdu na mysli základní slovní zásobu - naučíte se slovíčka a výrazy, bez kterých se prostě nehnete. Základní podstatná jména pro popis všech věcí kolem Vás, slovesa pro popis činností, přídavná jména pro popis vlastností věcí a osob.... prostě veškerou důležitou slovní zásobu...

0 hotovo 0 %

V této kapitole najdete nejběžnější modelové rozhovory v anglickém jazyce tak, jak se s nimi můžete setkat v reálném životě a skutečných situacích