Basic Vocabulary
Základní slovní zásoba v angličtině

Když říkáme "základní" máme opravdu na mysli základní slovní zásobu - naučíte se slovíčka a výrazy, bez kterých se prostě nehnete. Základní podstatná jména pro popis všech věcí kolem Vás, slovesa pro popis činností, přídavná jména pro popis vlastností věcí a osob.... prostě veškerou důležitou slovní zásobu...

... a proto se v následující kapitole blíže seznámíte se slovní zásobou pro běžné situace jako jsou:

  • setkání a představení
  • pozdravy, žádosti a poděkování
  • běžné předměty kolme Vás
  • nejběžnější slovesa pro popis činností
  • jídlo a pití
  • čas
  • nejvděčnější téma anglické konverzace - počasí

seznam kapitol