Time words and around the clock
čas

Hodiny se podobně jako v češtině říkají pomocí 24 hodinového cyklu nebo 12 hodinového. Snadnější a přehlednější je říkat hodiny pomocí 24, ale bohužel 12 hodinový systém je častější, a proto s ním začnu. Něco se říká podobně jako v češtině, ale jsou tam i odlišnosti.

U 12 hodinového systému používáme pro rozlišení 0-12 hodin zkratku a.m. (před polednem)a pro druhý cyklus 12 až 24 hodin zkratku p.m. (po poledni).

* Když je minutovka v první polovině, 1-30, tak říkáme, kolik minut uplynulo po (past) celé hodině. (V češtině se podobně říká, je pět minut po šesté). Když je ale čtvrt, tak to už říkáme jinak. (Angličan totiž řekne čtvrt po šesté, místo našeho čtvrt na sedm.)

* Když se minutovka přehoupne přes polovinu, 31-59, tak začněme říkat, kolik zbývá do (to) následující hodiny. (V češtině se podobně říká, je za pět sedm. Angličan ale neřekne tři čtvrtě na sedm, ale čtvrt do sedmé)

* Minuty se v angličtině kotví k celé hodině (předchozí či následující), nekotví se k čtvrthodinám. Neříkáme, je za pět půl, ale je celá dvacet pět. Neříkáme, je půl a pět, ale dvacet pět minut do celé.

* Pokud říkáme čas po pěti minutách, tak můžeme slovo minuty (minutes) vynechat a říkat jenom číslice. Minuty 15, 30 ,45 nahrazujeme: čtvrt po - quarter past ..., půl po - half past ..., čtvrt do - quarter to ....


V následkujících příkladech máte uvedeno:

digitální zápis 24 hodinového systému = digitální zápis 12 hodinového systému = slovy

 

1 den: 

00:00 = 12:00 a.m.  = midnight - půlnoc
00:15 = 0:15a.m.     = quarter past midnight
06:00 = 6:00 a.m.    = 6 o'clock in the morning
12:00 = 12:00 p.m.  = noon - poledne
18:00 = 6:00 p.m.    = 6 o'clock in the afternoon
23:55 = 11:55 p.m.  = five to midnight

 

1 hodina:

16:00 = 4:00 p.m. = four o'clock in the afternoon
16:05 = 4:05 p.m. = five past four in the afternoon
16:15 = 4:15 p.m. = quarter past four in the afternoon
16:25 = 4:25 p.m. = twenty-five past four in the afternoon
16:30 = 4:30 p.m. = half past four in the afternoon
16:35 = 4:35 p.m. = twenty-five to five in the afternoon
16:45 = 4:45 p.m. = quarter to five in the afternoon
16:55 = 4:55 p.m. = five to five in the afternoon
17:00 = 5:00 p.m. = five o'clockin the afternoon

 

* Další způsob, používaný hlavně v jízdních řádech, je čtení jako na digitálkách. Takže čteme podobně jak v češtině - 4:05 - čtyři nula pět (four o five a.m), 12:04 - dvanáct nula čtyři (twelve o four p.m), atd. Odpoledne dopoledne rozlišujeme p.m a a.m.

* Poslední způsob se využívá hlavně ve vojenství a tam, kde je třeba, aby nedošlo k nedorozumění. Používá se cyklus 24 hodin. Zde se může použít více způsobů. 2200 (twenty-two hundred), 0000 ( oo double o - midnight), 1200 (twelve hundred) 1315 (thirteen fifteen) 0506 (o five o six)

*Označení a.m pro půlnoc a p.m. pro poledne není všude jednotné. Používá se proto raději midnight - půlnoc a noon- poledne nebo 24 cyklus.

Čas se vyjadřuje trošku jinak než v češtině. Když to přeložím doslova, tak to zní takto:

* hodina (celá) - six o'clock - 6:00
* čtvrt po hodině, která byla - quarter past six - 6:15
* půl po hodině, která byla - half past six - 6:30
* čtvrt do hodiny, která bude - quarter to seven - 6:45


testyvyuka