Everyday objects
Základní předměty kolem nás

English Česky
house
dům
door dveře
window okno
table
stůl
cup
hrneček, šálek
computer
počítač
television/tv
televize
bed
postel
pencil tužka
pen
pero
chair
židle
book
kniha
mobile
mobil

Your house is beautiful - Tvůj dům je nádherný.
Can you open the window, please? - Můžeš prosím otevřít okno?
I need a cup of coffee. - Potřebuji šálek kávy.
This book is great. - Tahle kniha je skvělá.
Where is my mobile? - Kde je můj mobil?


testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

house - dům  přehrát 
door - dveře  přehrát 
window - okno  přehrát 
table - stůl  přehrát 
computer - počítač  přehrát 
television - televize  přehrát 
bed - postel  přehrát 
pencil - tužka  přehrát 
pen - pero  přehrát 
chair - židle  přehrát 
book - kniha  přehrát 
mobile phone - mobilní telefon  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka