Basic adjectives
Základní přídavná jména

English Česky
nice
hodný, hezký, milý
good
dobrý
beautiful
krásný
ugly
ošklivý
friendly
přátelský
bad
špatný, zlý
tired unavený
hungry hladový
thirsty žíznivý
dangerous
nebezepečný
interesting
zajímavý
important
důležitý

Is the novel interesting? - Je ten román zajímavý?
I'm so hungry and thirsty. - Jsem tak hladový a žíznivý.
The trip is dangerous. - Ten výlet je nebezpečný.
Is the meeting important? - Je to setkání důležité?
It's nice of you. - To je od tebe hezké.


testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

nice - pěkný  přehrát 
good - dobrý  přehrát 
beautiful - krásný  přehrát 
ugly - ošklivý  přehrát 
friendly - přátelský  přehrát 
bad - špatný  přehrát 
tired - unavený  přehrát 
hungry - lačný  přehrát 
thirsty - žíznivý  přehrát 
dangerous - nebezpečný  přehrát 
interesting - zajímavý  přehrát 
important - důležitý  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka