Basic Verbs
Základní anglická slovesa

English Česky
have
mít
be
být
do
dělat
take
vzít, brát
go
jít
put
položit
say
říci (co)
watch
koukat, dívat se
make
dělat, vyrábět
see
vidět
tell
říci (komu)
give
dát
get dostat

I'll see you tomorrow. - Uvidíme se zítra.
I watch TV every day. - Koukám na televizi každý den.
Tell me about your holidays. - Pověz mi o tvých prázdninách.
Give me the picture, please. - Dej mi prosím tu fotku.
I'll take you there. - Vezmu tě tam.


testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

have - mít  přehrát 
be - být  přehrát 
do - dělat  přehrát 
take - brát  přehrát 
go - jít  přehrát 
put - dát  přehrát 
say - říct  přehrát 
watch - sledovat  přehrát 
make - vyrábět  přehrát 
see - vidět  přehrát 
tell - říct  přehrát 
give - dát  přehrát 
get - dostat  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka