Family
Rodina

English Česky
mother
matka
father
otec
parents
rodiče
child/children
dítě/děti
son
syn
daughter
dcera
sister
sestra
brother
bratr
cousin
sestřenice/bratranec
husband
manžel
wife
manželka
aunt
teta
uncle strýc

I have two children. - Mám dvě děti.
My parents live in Prague. - Moji rodiče žijí v Praze.
Her husband is an architect. - Její manžel je architekt.
My aunt is very young. - Moje teta je velmi mladá.
My sister is married. - Moje sestra je vdaná.


testy

Cvičení

cvičení úspěšnost
Family 1 Spustit cvičení
Family 2 Spustit cvičení

slovicka

Seznam slovíček k lekci

father - otec  přehrát 
mother - matka  přehrát 
parents - rodiče  přehrát 
children - děti  přehrát 
child - dítě  přehrát 
son - syn  přehrát 
daughter - dcera  přehrát 
sister - sestra  přehrát 
brother - bratr  přehrát 
cousin - bratranec  přehrát 
cousin - sestřenice  přehrát 
husband - manžel  přehrát 
wife - manželka  přehrát 
aunt - teta  přehrát 
uncle - strýc  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka