Weather
Počasí

English Česky
weather počasí
sunny
slunečno
rain
déšť, pršet
snow
sníh, sněžit
windy
větrno
cloudy
zatažený, oblačný
weather forecast
předpověď počasí
cold
chladno, zima
warm
teplo
hot horko
temperature
teplota

What's the weather like today? - Jaké je dnes počasí?
The temperature is below zero. - Teplota je pod nulou.
It rains every day. - Každý den prší.
It's hot today. - Dneska je horko.
What's the weather forecast for the weekend? - Jaká je předpověď počasí na víkend?


testy

Cvičení

cvičení úspěšnost
Weather 1 Spustit cvičení
Weather 2 Spustit cvičení

slovicka

Seznam slovíček k lekci

weather - počasí  přehrát 
sunny - slunný  přehrát 
rain - déšť  přehrát 
snow - sníh  přehrát 
windy - větrno  přehrát 
cloudy - zamračeno  přehrát 
forecast - předpověď  přehrát 
cold - studený  přehrát 
warm - teplý  přehrát 
hot - horký  přehrát 
temperature - teplota  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka