Jobs vocabulary
Zaměstnání

play
Tato lekce obsahuje zvukovou nahrávku, kliknutim na ikonku zvuk prehrajete
English Česky
job
práce, povolání
work
práce, činnost, pracovat
cv
životopis
apply for a job
žádat o práci
working hours
pracovní doba
salary
plat
office
kancelář
boss
šéf
teacher
učitel/ka
clerk
úředník/nice
doctor
doktor/ka
manager
manažer/ka

I have too much work today. - Dnes mám moc práce.
What's your job? - I'm a teacher. - Jaké je tvé povolání? - Jsem učitel. 
If you want to apply for the job, send us your cv. - Pokud chcete žádat o tuhle práci, pošlete nám svůj životopis.
What's your boss like? - Jaký je tvůj šéf?
I'm a clerk and I work in the office but I have a very good salary. - Jsem úředník a pracuji v kanceláři, ale mám velmi dobrý plat.


testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

job - zaměstnání  přehrát 
work - práce  přehrát 
CV (curriculum vitae) - stručný životopis  přehrát 
apply - ucházet se  přehrát 
salary - plat  přehrát 
office - kancelář  přehrát 
boss - šéf  přehrát 
teacher - učitel  přehrát 
clerk - úředník  přehrát 
doctor - doktor  přehrát 
manager - manažer  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka