Making appointments
Domlouvání schůzek

Obchod a pracovní záležitosti vůbec se obvykle neobejdou bez schůzek, porad a společných jednání. Schůzky v angličtině vyžadují znalost slovní zásoby a frází pro domlouvání schůzek, určení data, přesouvání termínů atd. Jak si domluvit, připravit se na a zvládnout bez problémů pracovní schůzku v angličtině se naučíte právě v této kapitole.

Target Audience

 • Executives
 • Managers
 • Business professionals
 • Entrepreneurs

Key Content

 • Meeting, welcoming and entertaining visitors
 • Going out and dining
 • Informal business dealings
 • Visiting
 • Small talk
 • Attending conferences and trade fairs

Level

 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
 • Advanced

Outcomes

 • Communicate informally in a variety of social situations both inside and outside your work.
 • Build relationships in social situations.
 • Find and use the phrases and words specific to spoken language.
 • Build rapport with colleagues, partners and clients.
 • Meet, greet and entertain visitors in common social situations.
 • Communicate confidently in different cultural contexts.

Methodology

 • Live role plays
 • Simulations
 • Interactive tasks
 • Focused conversation
 • Language activities such as gap fills and matching exercises
 • Vocabulary work

 


seznam kapitol

Seznam lekcí

Before the meeting - Před jednáním

Fráze a slovní spojení, která použijete před schůzkou nebo jednáním.

During the Meeting - V průběhu jednání

Fráze a slovní obraty, který využijete a uslyšíte během jednání nebo schůzky.

After the Meeting - Po jednání

Fráze, které využijete na konci nebo po skončení schůze, jednání nebo mítinku

General Statements about a meeting - Obecně o schůzkách a jednání

Fráze a výrazy pro obecnou mluvu o schůzkách, jednádních v angličtině