People in business
Lidé a jejich práce

Slovní zásoba, slovní spojení a anglické fráze, které popisují různá zaměstnání a jejich vykonavatele. Pojmenujte správně vaši práci v angličtině. Naučte se správné anglické názvy jednotlivých odvětví.

Target Audience

 • Executives
 • Managers
 • Business professionals
 • Entrepreneurs

Key Content

 • Meeting, welcoming and entertaining visitors
 • Going out and dining
 • Informal business dealings
 • Visiting
 • Small talk
 • Attending conferences and trade fairs

Level

 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
 • Advanced

Outcomes

 • Communicate informally in a variety of social situations both inside and outside your work.
 • Build relationships in social situations.
 • Find and use the phrases and words specific to spoken language.
 • Build rapport with colleagues, partners and clients.
 • Meet, greet and entertain visitors in common social situations.
 • Communicate confidently in different cultural contexts.
 • http://www.alec.co.uk/free-career-assessment/top-10-most-popular-careers.htm

Methodology

 • Live role plays
 • Simulations
 • Interactive tasks
 • Focused conversation
 • Language activities such as gap fills and matching exercises
 • Vocabulary work

 


seznam kapitol

Seznam lekcí

Basic words related to work - Základní slovní zásoba vztahující se k práci

Základní a nejběžnější slova, která byste měli znát, chcete-li mluvit o práci a zaměstnání v angličtině

Common Jobs - Běžná zaměstnání

Slovní zásoba - názvy povolání a profesí v angličtině, popis co která profese dělá

100 Most Common Jobs - 100 nejběžnějších zaměstnání

Názvy nejběžnějších pracovních pozic a povolání

Popular careers in the USA and UK - Nejpopulárnější pracovní pozice a povolání ve Spojených státech a Velké Británii

Přehled nejpoulárnějších amreických a britských povolání s popise

A new job - Nové zaměstnání

Jaké to je, když přijdete do nového zaměstnání, jak se cítíte, jak komunikujete ... ?

Reasons why people hate their jobs - Důvody proč lidé nesnáší svoji práci

Několik důvodů, proč lidé nenávidí svoji práci.

Reasons why people love their jobs - Nejčastější důvody proč lidé milují svoji práci

Deset nejčastěji uváděných důvodů, proč lidé milují svoji práci