Section 3
Třetí blok

Ve třetí části kurzu psaní v obchodní angličtině = Business Writing se zaměříme na další druhy dopisů, které běžně využijete. Jak správně napsat anglicky objednávku, nebo třeba jak reklamovat zboží. Podíváme se zde také na situace, kdy je třeba se obchodním partnerům omluvit, nebo jak upevnit vztahy jednoduchým děkovným dopisem. Jedna kapitola je celá věnována tématu psaní zprávy o zákaznickém průzkumu, včetně tipů na správné popisování grafů v angličtině. Na závěr tohoto bloku Vás čeká celkové shrnutí zásad pro psaní formálního dopisu v angličtině a jako bonus se podíváme na rozdíly při anglickém vyjadřování množství.


seznam kapitol

Seznam lekcí

Writing an Order Letter, Requesting

V této kapitole se dozvíte jak napsat správě objednávku v angličtině, jaké musí mít náležitosti a na co nezapomenout. Navíc jsou zde tipy pokud potřebujete o něco anglicky požádat.

Writing a Complaint Letter, Rephrasing and Exemplifying

Zde se dozvíte jak správně anglicky zvládnout dopis při reklamaci. Také se tu podíváme, jak můžete anglické věty přeformulovat a říci jiným způsobem.

Apologies, Both…and, either…or, neither…nor

Někdy je potřeba se omluvit. Jak to ovládnout v angličtině a jaké můžete použít výrazy, to vše si probereme právě v této kapitole.

Writing a Thank You Letter, Allow / Enable / Let

Krátký dopis zákazníkovi, kterým mu děkujete, že využil vašich služeb, upevňuje vzájemné vztahy. Jak takový dopis správně napsat v angličtině, to se dozvíte právě tady. Na konci kapitoly tu ještě probereme rozdíly v anglických slovech pro vyjádření různých možností.

Consumer/Customer Survey Report, Describing a Graph

V této kapitole se podíváme jak v pohodě zvládnout napsat anglicky zprávu o zákaznickém průzkumu. Také zde probereme popisování grafů v angličtině a jednotlivá slovíčka, které při tom můžete využít.

Writing a Formal Letter and Useful Phrases – Review, Expressing Quantity

Tato kapitola Vám nabídne shrnutí psaní formálního dopisu v angličtině, včetně užitečných anglických frází. Také zde najdete možnosti při vyjádření množství v anglickém jazyce.