Section 4
Čtvrtý blok

Ve čtvrté části kurzu psaní v obchodní angličtině = Business Writing se zaměříme na změnu významu slova při různém použití předpon a přípon. V tomto bloku probereme některé příklady správně napsané pozvánky v angličtině, stejně tak zde najdete příklad jak opravdu dobře napsat instrukce v angličtině. Také zde detailněji probereme jak popsat pracovní pozici a co je její náplní. V tomto bloku se také dozvíte i jemné rozdíly při použití slov "make" a "do" a nebo rozdíly při použití "like" a "as".


seznam kapitol

Seznam lekcí

Prefixes

Používání předpon v anglické komunikaci, vám umožní srozumitelné psaní v jednoduchých větách, ale s přesným významem, který chcete. V této kapitole se naučíme jak správně používat předpony v angličtině, jak nám přesně mění význam slova. Projdeme si také anglické předpony, které mění význam slova v opačný.

Writing a Memo, Suffixes

Zde se podíváme na to proč používat přípony v angličtině. Jak vám mohou pomoci zpřesnit jednoduše význam slov v anglickém jazyce. V této kapitole také projdeme jak napsat krátkou a výstižnou zprávu a to včetně příkladu.

Writing an Invitation, Parts of Speech and Word Stress

V této kapitole se dozvíte, jak správně napsat pozvánku v angličtině, co by měla obsahovat formální, neformální i obchodní pozvánka psaná anglicky a najdete zde i jednotlivé příklady jak na to. Dále zde probereme, jak poznáte slovní druhy v anglické větě, abyste jí jednodušeji porozuměli.

Job Description, Job Specification, Make or Do?, Like or As?

V této kapitole najdete jak správně poznat v angličtině, kdy použít "make" a kdy "do", nebo rozdíly v použití "like" a "as". Také se podíváme na to, jak se vyznat v anglickém popisu pracovních pozic, nebo jak anglicky napsat koho do týmu hledáte a jaké by měl mít předpoklady.

The Passive

V této kapitole najde velké množství příkladů a možností použití trpného rodu v angličtině.

Sequencing Ideas, Describing a Process

Někdy je třeba i v angličtině vysvětlit posloupnost děje, popsat proces, nebo vysvětlit jak se má dále postupovat. V této kapitole najdete množství anglických slov a slovních spojení s přesným určením kdy je použít. Samozřejmě zde nechybí ani příklady použití.