Verb TO BE
Sloveso BÝT

v této lekci se naučíte základy o slovese BÝT - je to sloveso, které často používáme. Vždy, když říkáme, že někdo nebo něco je.... zkuste třeba říct Já jsem ....

 

Sloveso být (to be)

Na sloveso být si musíme dávat pozor. Časuje se totiž jinak než ostatní slovesa v angličtině. Protože sloveso být používáme všichni velmi často, pojďme se naučit, jak na to! 


Mouse


Myška by o sobě řekla: I am grey -  (Já) jsem šedá.
O tobě by řekla: You are little. (Ty) jsi malý/malá.                  
O sloníkovi by řekla: The elephant is big. Slon je velký.

Lion                                       Zebra                                       Giraffe small

O sobě a svých kamarádech by řekla: We are animals. (My) jsme zvířátka.        
Svým kamarádům by řekla: You are my friends. (Vy) jste moji přátelé.                
O svých kamarádech by mohla říci: They are in the ZOO. (Oni) jsou v ZOO.  A tady máme tabulku, kde je vše pěkně přehledně shrnuto.

Jednotné číslo Množné číslo
 I  am   we  are
 you  are  you  are
 he, she, it  is  they  are

testyvyuka