Dates, Salutations, Opening and Closing a Letter

Jak správně oslovit adresáta, jak správně napsat datum včetně rozdílného používání v britské a americké angličtině. V této kapitole se také naučíte úvodní nebo uzavírací fráze používané v angličtině.

Dates

Dates can be written with the number before or after the month; before (14 May) is more common in British English and after (May 14) is more common in the US. When dates are written using only figures (číslice) the order (pořadí) is always day/month/year in British English, but month/day/year in the US. 

British:          12/10/09                          12 October 2009
US:                10/12/09                          October 12, 2009

Salutation in a Business Letter

If you know the person's name:
Dear Ms / Miss / Mrs / Mr / Dr + surname

You can also write the person's full name. In this case, leave out the title (Mr/Mrs). This way of writing the salutation is very handy if you don't know the gender of the person.

Dear Mr Miller
Dear Chris Miller

If you don't know the person's name, there are several possibilities to address people:

salutation when to use
Dear Sir male addressee (British English)
Dear Madam female addressee (British English) 
Dear Sir or Madam gender unknown (British English)
Ladies and Gentlemen gender unknown (American English)
To Whom It May Concern  gender unknown (American English)


 

 

Business partners often call each other by their first names. In this case, write the salutation as follows:

Dear Sue

Punctuation:
In British English, don't use any punctuation mark or use a comma.
In American English, use a colon:

British: Dear Mr Miller or Dear Mr Miller,

US: Dear Mr. Miller:

Ms, Miss or Mrs?

Mrs - to address a married woman
Miss - to address an unmarried woman (rarely used now)
Ms - to address a woman whose marital status you don't know; also used to address an unmarried woman

Note: Abbreviations for Mister, Misses etc. are usually written without full stops (Mr) in British English and with full stops (Mr.) in American English.

Opening Sentence

The opening sentence should always start with a capital letter.

 

I am writing to . . . - Píši, abych . . . (Pozn. použijte přítomný čas průběhový – I am writing – právě se to děje)
Thank you for your letter. - Děkuji/děkujeme Vám za Váš dopis.
We are writing to enquire about... - Píšeme, abychom se informovali/zeptali na…
I am writing in connection with... - Píši v souvislosti s…
With reference to... - S odkazem na…
With regard to... - Vzhledem k…
I am delighted to inform you that... - S potěšením Vám oznamuji, že….
I am pleased to tell you that... - S potěšením Vám oznamuji, že…
I regret to tell you that... - S politováním Vám oznamuji, že…
I am sorry to inform your that... - S politováním Vám oznamuji, že…

Conclusion

Looking forward to hearing from you. - Těším se na Vaši odpověď. (Pozn. všimněte si, že za "looking forward to" následuje sloveso v –ing tvaru.)
We are looking forward to meeting you. - Těšíme se na setkání s Vámi.
I hope that this information will be of help to you. - Věřím, že Vám tyto informace budou užitečné.
Please feel free to contact me if you need any further information. - Neváhejte mě kontaktovat, pokud budete potřebovat další informace.
Please feel free to contact me if you have any further questions/queries. - Neváhejte mě kontaktovat, budete-li mít další dotazy.

Close

Use a comma after a closing phrase. 

Yours sincerely, - British English, formal, for letters beginning Dear + name

Yours faithfully, - British English, formal, for letters beginning Dear Sir/Madam
Sincerely, - American English, formal
Best regards, / Best wishes,


testy

kontrolní otázky

Kontrolní otázky...

  • Which is correct when opening your letter?
    • Incorrect
    • Yes, correct
  • Which is correct when closing your letter?
    • Yes, correct.
    • Incorrect.

slovicka

Seznam slovíček k lekci

order - objednávka  přehrát 
order - pořadí  přehrát 
salutation - oslovení  přehrát 
addressee - adresát  přehrát 
gender - rod  přehrát 
male - muž  přehrát 
female - žena  přehrát 
surname - příjmení  přehrát 
To whom it may concern - tomu, koho se to týká – v US English se užívá namísto oslovení Vážená paní, vážený pane   
comma - čárka  přehrát 
colon - dvojtečka  přehrát 
punctuation mark - interpunkční znaménko  přehrát 
address - adresa  přehrát 
address - oslovit  přehrát 
rarely - zřídka  přehrát 
abbreviation - zkratka  přehrát 
call each other - vzájemně si volat, oslovovat se, nazývat se   
full stop - tečka  přehrát 
capital letter - velké písmeno  přehrát 
thank sb for st - poděkovat někomu (somebody) za něco (something)   
thank you for - děkuji Vám za…   
enquire about… - informovat se na…   
in connection with - v souvislosti s…   
with reference to… - s odkazem na…, v souvislosti s…   
pleased - potěšený  přehrát 
conclusion - závěr  přehrát 
period - tečka  přehrát 
delighted - potěšen  přehrát 
regret - litovat  přehrát 
regret - lítost  přehrát 
with regard to - vzhledem  přehrát 
with regard to - s ohledem na  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka