Section 1
První blok

V první části kurzu psaní v obchodní angličtině = Business Writing se zaměříme na základní pravidla v korespondenci, jako jsou oslovení, psaní datumu, velká a malá písmena či správné použití pracovních pozic. Také se zde dozvíte jak správně vyplňovat formuláře v angličtině, nebo kdy psát číslice a kdy můžete číslo rozepsat slovy. Zprávy, dopisy, oznámení, emaily, nebo jen textové zprávy - rozdíly jsou v angličtině nejen ve formě, ale i v použití. Jak se v těchto vodách obchodní angličtiny pohybovat Vám ukáže právě první blok našeho kurzu.


seznam kapitol

Seznam lekcí

Dates, Salutations, Opening and Closing a Letter

Jak správně oslovit adresáta, jak správně napsat datum včetně rozdílného používání v britské a americké angličtině. V této kapitole se také naučíte úvodní nebo uzavírací fráze používané v angličtině.

Formal × Informal style, Capital letters

V této kapitole se naučíte čeho se vyvarovat při psaní obchodní korespondence v angličtině, jak se liší formální styl od běžně používané angličtiny, nebo jak a kdy správně psát velká písmena.

Job Titles, Abbreviations and Acronyms, Text Messages

Zde se dozvíte jak správně používat anglické názvy pracovních pozic při oslovování, dozvíte se také nejběžnější zkratky používané při obchodní korespondenci v angličtině a vysvětlíme si jak se správně orientovat při používání zkratek v textových zprávách.

Filling a form, Numbers

Vyplňování formulářů v angličtině má své zásady, stejně jako psaní čísel. Kde psát číslice a kde se rozepsat slovy? Přesně to si ukážeme v této kapitole.

Memos, Notes and Notices

Memorandum neboli memo; zprávy; oznámení - nástroje běžně používané v interní komunikaci firmy. Jaký je však mezi nimi v anglickém jazyce rozdíl a kdy je můžete použít, to se dozvíte právě v této kapitole.

Emails, Clauses of purpose, Clauses of cause

Emaily jsou nejběžnější formou komunikace a proto jim zde věnujeme celou kapitolu. Aby byl email v angličtině srozumitelný, pomohou vám i naše tipy, na co je dobré při psaní nezapomenout.