Giving Personal Information
Podávání osobních informací

Jak podat v angličtině základní informace o sobě

 Questions

Otázky

What's your first name?

My first name is Petr.

What's your surname?

My surname is Novák.

What's your nationality?

My nationality is Czech.

What's your address?

My address is 24, Čajová, Brno.

Where were you born?

I was born in Prague.

When were you born?

I was born June 22nd  1957.

Are you married?

Yes, I am.

Do you have any children?

Yes, two daughters.

What's you passport number?

What's your ID number?

Jaké je Vaše křestní jméno?

Mé křestní jméno je Petr.

Jaké je Vaše příjmení?

Mé příjmení je Novák.

Jaká je Vaše národnost?

Moje národnost je Česká.

Jaká je Vaše adresa?

Moje adresa je Čajová 24, Brno.

Kde jste se narodil?

Narodil jsem se v Praze.

Kdy jste se narodil?

Narodil jsem se 22.června 1957.

Jste ženatý?

Ano, jsem.

Máte nějaké děti?

Ano, dvě dcery.

Jaké je číslo Vašeho pasu?

Jaké je číslo Vašeho občanského průkazu?

Zapamatujte si:

Pokud se Vás někdo ptá na jméno nebo vyplňujete třeba formulář, určitě se Vám nebude hodit pouze věta What's your name?Jak se jmenuješ/jmenujete?, ale i slovíčka:

first name - křestní jméno a surname - příjmení .

 What's your first name?Jaké je Vaše/Tvoje křestní jméno a  Whats's your surname?Jaké je Tvoje/Vaše příjmení.

Otázky What's your nationality? a What's your address? patří k dalším častým. Pokud budete vyplňovat nějaký formulář, bude se Vám hodit i slovíčko Countryzemě, stát, Street ulice a Townměsto.

Při dotazu na místo a datum narození jsou nejčastější otázky When a Where were you born?Kdy a kde ses/jste se narodil?  Slovíčka s nimi související jsou date of birthdatum narození a place of birthmísto narození.

Poslední sadou osobních otázek mohou být otázky na rodinu:

Are you married?Jsi/Jste ženatý/vdaná?,

Dou you have any children?Máte nějaké děti? Při odpovědi na první otázku se Vám budou hodit slovíčka jako married ženatý, vdaná; singlesvobodná/ý; divorcedrozvedená/ý a widowvdova; widowervdovec.

Na konci rozhovoru máte ještě dvě užitečné otázky, na něž si už můžete odpovědět sami pouze vypsáním příslušných číslic, čili What's your passport number? Jaké je číslo Vašeho pasu? a What's your ID number?  - Jaké je číslo Vašeho občanského průkazu?.

Pamatujte, že i kdybyste si nedokázali vybavit celou větu, abyste porozuměli otázce, úplně Vám postačí klíčová slovíčka, tedy: first name, surname, nationality, address, where born, when born, married, children, passport number, id number.

Odpověď si pak můžete zjednodušit, když uvedete pouze dotazovaná data – Andy, Nowan, British...

Dialogue n1

Dialog č.1

Jake: Hi. How are you?

Jane: Hello. I'm fine. What about you?

Jake: You're Jane, aren't you?

Jane: Yes, I am. And what's your name?

Jake: Oh, I'm sorry. I'm Jake.

Jane: Nice to meet you Jake.

Jake: Nice to meet you, too. Do you live here in Chicago?

Jane: Yes, I do. And where do you live?

Jake: Me too. I moved here last month.

Jane: So, where do you come from?

Jake: I come from Hammond. And where were you born?

Jane: Here, in Chicago. And what do you do?

Jake: I'm a bank manager. What about you?

Jane: I'm a journalist.

Jake: That's perfect, so you must know the city very well. Could you show me around?

Jane: Yeah, of course. I'd be glad. What about this weekend?

Jake: Great. So see you at the weekend.

Jane: OK. See you then.

 

Jake: Ahoj. Jak se máš?

Jane: Ahoj. Mám se fajn. A co ty?

Jake: Ty jsi Jane, že?

Jane: Ano, jsem. A jak se jmenuješ ty?

Jake: O, omlouvám se. Jsem Jake.

Jane: Ráda tě poznávám Jaku.

Jake: Já tebe taky. Žiješ tady v Chicagu?

Jane: Ano, žiju. A kde žiješ ty?

Jake: Já taky. Přistěhoval jsem se sem minulý měsíc.

Jane: A odkud pocházíš?

Jake: Pocházím z Hammondu. A kde ses narodila ty?

Jane: Tady, v Chicagu. A co děláš?

Jake: Jsem manažer banky. Co ty?

Jane: Jsem novinářka.

Jake: To je perfektní, takže musíš dobře znát město. Mohla bys mě provést?

Jane: Jo, jasně. Ráda. Co tenhle víkend?

Jake: Skvělé. Takže se uvidíme o víkendu.

Jane: OK. Uvidíme se. 

Zapamatujte si:

První užitečnou frází je How are you?Jak se máš/máte. Je to věta použitelná jak ve formálním, tak neformálním prostředí. Hlavně si zapamatujte, že odpovědí jsou věty typu I'm fine.Mám se fajn. nebo I'm good.Mám se dobře. Není obvyklé si na otázku -jak se máš? začít stěžovat :-). Pokud chcete dotaz vrátit, můžete otázku zopakovat nebo použít jednodušší What about you?Co ty?

Jednoduchá otázka na jméno je opět What's your name?Jak se jmenuješ? A odpovědí je konstrukce začínající I'm… a Vaše jméno. I'm Jake.Jsem Jake.

Pokud chcete vyjádřit, že Vás setkání těší, použijte Nice to meet you.Rád/a Vás/Tě poznávám. Opět jsou použitelné ve formální i neformální mluvě. Reakcí může být zopakování věty, popřípadě ještě přidání slovíčka too také na konec věty. Nice to meet you, too.Také Vás/Tě rád/a poznávám.

Otázky na bydliště nebo místo odkud člověk pochází, jsou různé, v tomto neformálním rozhovoru si můžete všimnout hned tří. Můžeme začít frází Where do you live?Kde žiješ? Tohle je otázka na konkrétní místo současného pobytu. Odpověď začíná I live… následuje město, adresa, stát… Například, I live in Chicago.Žiju v Chicagu. Druhou otázkou může být dotaz na místo původu, neboli Where do you come from?Odkud pocházíš? Odpovědí je konstrukce I come from… a opět město či stát… I come from Hammond.Pocházím z Hammondu. Třetí frází, kterou můžeme vyčíst z dialogu je dotaz na místo narození, čili Where were you born? Kde ses narodil? Odpověď je opět jednoduchá I was born… a místo narození. I was born in Chicago.Narodil jsem se v Chicagu.

V dialogu si ještě všimneme otázky na povolání What do you do? Co děláš?/Jaké je tvé povolání? a odpovědi na ni I'm... a název profese. Například, I'm a bank manager.Jsem manažer/ka banky. nebo I'm a journalist.Jsem novinář/ka.

Poslední velmi užitečnou částí je loučení a místo obvyklého Bye nebo Good bye můžeme použít frázi See you a nebo See you… následovanou konkrétním dnem… Například, See you at the weekend. – Uvidíme se o víkendu. nebo See you on SundayUvidíme se v neděli. nebo See you then.Uvidíme se pak. Tato fráze se používá ke zdůraznění, že se ještě uvidíme.


kontrolní otázky

Kontrolní otázky...

  • Jaká je obvyklá odpověď na otázku. "How are you?"
    • ahoj Jaku.-) na otázku "jak se máš?" to není ta pravá odpověď
    • Správně, ideální je odpovědět pozitivně
    • toto by byla pravděpodobně odpověď na otázku odkud jsi - Where are you from?

slovicka

Seznam slovíček k lekci

first name - křestní jméno  přehrát 
surname - příjmení  přehrát 
nationality - národnost  přehrát 
born - narozen  přehrát 
married - ženatý  přehrát 
married - vdaná  přehrát 
children - děti  přehrát 
daughters - dcery  přehrát 
passport - cestovní pas  přehrát 
number - číslo  přehrát 
town - město  přehrát 
place - místo  přehrát 
date - datum  přehrát 
single - svobodný  přehrát 
divorced - rozvedený  přehrát 
widow - vdova  přehrát 
widower - vdovec  přehrát 
come - přijít  přehrát 
come - přicházet  přehrát 
bank - banka  přehrát 
weekend - víkend  přehrát 
see - vidět  přehrát 
nice - příjemný  přehrát 
nice - milý  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka