Present Perfect for giving news with just, yet and already
Předpřítomný čas pro oznamování zpráv a novinek s použitím "právě", "už"

pozor
Nemáte kredit na zobrazení lekce. Pokud chcete vidět obsah lekcí a využívat Všech funkcí tea-learningu, porosim objednejte si přístup.

Zobrazit ceník
nebo
Vyzkoušet kurz angličtiny pro začátečníky, který je zdarma


testy

Cvičení

cvičení úspěšnost
Present Perfect for giving news with just, yet and already 1
Present Perfect for giving news with just, yet and already 2vyuka