Subject Pronouns + Possessive Pronouns
Osobní zájmena + Přivlastňovací zájmena

Osobní zájmena mají v angličtině, na rozdíl od češtiny, pouze dva tvary- podmětový (subject) pád, který odpovídá našemu 1. pádu a předmětový (object) pád, který používáme pro ostatní pády. Protože angličtina méně časuje a má pevný slovosled, používají se zájmena v první osobě daleko více než v češtině a budou první, která se naučíme.

Jednotné číslo


Množné číslo    
1.osoba  já I 1.osoba  my we
2.osoba  ty you 2.osoba  vy you
3.osoba

 on

ona

ono

he

she

it

3.osoba  oni they

Dalšími důležítými zájmeny jsou zájmena přivlastňovací. která stojí před podstatnými jmény.

Jednotné číslo
před podst.jménem Množné číslo   před podst.jménem
1.osoba moje my 1.osoba naše our
2.osoba tvoje your 2.osoba vaše your
3.osoba

jeho

její

toho

his

her

its

3.osoba jejich their

This is my car. - Toto je moje auto.
What's your name? - Jak se jmenuješ? (=jaké je tvoje jméno)

Jack is her brother. - Jack je její  bratr.

His hair is black. - Jeho vlasy jsou černé.

Osobní zájmeno I (já) se v angličtině vždy píše s velkým písmenem.V angličtině se nerozlišuje tykání a vykání, druhá osoba je vždy YOU (ty/vy) / YOUR (tvé/vaše).
Pozor na rozdíl mezi osobním it's (=it is - to je) a přivlastňovacím zájmenem its (píše se bez apostrofu).

 

 


testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

I - já  přehrát 
you - ty  přehrát 
you - vy  přehrát 
he - on  přehrát 
she - ona  přehrát 
it - to  přehrát 
it - ono  přehrát 
we - my  přehrát 
they - oni  přehrát 
my - moje  přehrát 
your - tvoje  přehrát 
his - jeho  přehrát 
her - její  přehrát 
its - jeho  přehrát 
our - naše  přehrát 
your - vaše  přehrát 
their - jejich  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka