Asking for Directions
Jak se anglicky zeptat na směr

Fráze a ukázkové situace pro orientaci a ukazování směrů v angličtině

 Dialogue n1

Dialog č.1

Excuse me, can you tell me the way to the bank?

Yes, of course. Go straight ahead and turn left at the end of the road. The bank is on the right.

Thank you.

Promiňte, můžete mi říci cestu do banky?

Ano, ovšem. Jděte rovně a na konci ulice zahněte doleva. Banka je napravo.

Děkuji.

 

 Dialogue n2

Dialog č.2 

Excuse me, how can I get to the bus station?

Go along this street, then turn right at the crossroads and take the second street on the left. The bus station is right in front of you.

Thank you very much.

Promiňte, jak se dostanu na autobusové nádraží?

Jděte touto ulicí, na křižovatce zahněte doprava a jděte druhou ulicí vlevo. Autobusové nádraží je přímo před Vámi.

Mnohokrát děkuji. 

 

 Dialogue n3

Dialog č.3

Excuse me, where is the nearest exchange office?

It's right there on the corner.

Thank you.

Promiňte, kde je nejbližší směnárna?

Je přímo tam na rohu.

Děkuji.

 

Zapamatujte si:

Pokud někoho oslovujete na ulici, začněte větičkou Excuse me... – Promiňte.

Pak máte tři možnosti, jak se zeptat na nějaké místo:

Můžete mi říci cestu na/do/k...? – Can you tell me the way to...?;  

Jak se dostanu...? – How can I get to...?;

Kde je nejbližší ...?– Where is the nearest...?

Porozumět odpovědi už může být složitější, ale určitě si pamatujte slovíčka: go straight aheadjděte rovně, turn rightzahněte doprava, turn leftzahněte doleva, at the crossroadsna křižovatce, at the end of the streetna konci ulice, take the first/second/third street on the right/leftzahněte do první/druhé/třetí ulice vpravo/vlevo, go along the streetjděte touhle ulicí, on the cornerna rohu, on the right/leftnapravo/nalevo.


slovicka

Seznam slovíček k lekci

straight - přímo  přehrát 
ahead - dopředu  přehrát 
turn - otočit  přehrát 
left - vlevo  přehrát 
road - cesta  přehrát 
right - vpravo  přehrát 
bus station - autobusové nádraží  přehrát 
go - jít  přehrát 
along - podél  přehrát 
along - po  přehrát 
crossroads - křižovatka  přehrát 
take - vzít  přehrát 
second - druhý  přehrát 
street - ulice  přehrát 
nearest - nejbližší  přehrát 
exchange office - směnárna  přehrát 
corner - roh  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka