In an Airport
Na letišti

Jak se zorientovat a dorozumnět anglicky na letišti

 Dialogue n1

Dialog č.1

Ticket clerk: Next please. Hello. How can I help you?

Larry: I'd like to buy a ticket to New York.

Ticket clerk: Would you like one way or round trip?

 Larry: Round trip.

Ticket clerk: When would you like to leave?

Larry: When does the next plane leave?

Ticket clerk: In about 2 hours.

Larry: I'd like a ticket for that flight, please.

Ticket clerk: First class or coach?

Larry: Coach.

Ticket clerk: OK, let me check availability. I'm sorry. Tickets for that flight are sold out.

Larry: How about the one after that?

Ticket clerk: Let me see. Yes, that one still has seats available. Would you like me to reserve a seat for you?

Larry: Yes, please.

Ticket clerk: That'll be 120 dollars.

Larry: OK.

Ticket clerk: Thank you, here's your change. 

Prodejce letenek: Další, prosím. Dobrý den. Jak Vám mohu pomoci?

Larry: Chtěl bych si koupit letenku do New Yorku.

Prodejce: Chtěl byste jednosměrnou nebo zpáteční letenku?

Larry: Zpáteční.

Prodejce: Kdy byste chtěl odletět?

Larry: Kdy odlétá příští letadlo?

Prodejce: Zhruba za 2 hodiny.

Larry: Chtěl bych letenku pro ten let, prosím.

Prodejce: První nebo druhou třídu?

Larry: Druhou.

Prodejce: OK, zkontroluji dostupnost. Omlouvám se, ale letenky jsou vyprodané.

Larry: A co let po něm?

Prodejce letenek: Podívám se. Ano, ten má stále volná místa. Chtěl byste, abych Vám rezervoval místo?

Larry: Ano, prosím. 

Prodejce: Bude to 120 dolarů.

Larry: OK.

Prodejce: Děkuji, tady máte nazpátek.

 

Zapamatujte si:

Když Vám letištní pracovník nabízí pomoc, použije známou větičku How can I help you?Jak Vám mohu pomoci?

Jako odpověď můžete použít konstrukci I'd like… následovanou buď podstatným jménem nebo slovesem, kterou použijte vždy, když byste o něco chtěli zdvořile požádat. Můžete použít buď větu I'd like to buy a ticket to NYChtěl bych si koupit lístek do NY a nebo I'd like a ticket to NYChtěl bych lístek do NY. Tato konstrukce se bude ještě několikrát opakovat v celém dialogu i třeba v otázkách Would you like…? nebo What would you like…? nebo When would you like…?, proto si je dobře zapamatujte, v běžném hovoru se Vám budou jistě hodit.

Při nákupu jakékoliv letenky nebo jízdenky se Vám budou hodit slovíčka One way tiketjednosměrný lístek nebo Round ticketzpáteční lístek.

 Při výběru třídy se používají slovíčka jako first classprvní třída a coachdruhá třída, a nebo také známá economy classdruhá třída, často jde o tu nejlevnější třídu.

Když si budete rezervovat nebo kupovat letenky pro určitý letflight, bude se Vám hodit fráze Check availabilityzkontrolovat dostupnost a zjistit, zda je – flight availablelet dostupný, a nebo sold outvyprodaný.  Pokud jsou místa v letadle volná, můžete si je zarezervovat: reserve a seatrezervovat místo, nebo se také můžete setkat se slovíčkem bookzabukovat/zarezervovat.

 Dialogue n2

Dialog č.2

Clerk: Good Morning.

Larry: Is this the right desk? My flight is MA7943.

Clerk: Yes, that's right. Your passport and your ticket, please.

Larry: Here you are.

Clerk: Thank you. Do you have any luggage to check in Mr Johnson?

Larry: Yes, this one suitcase.

Clerk: Put it on the conveyor belt, please.

Larry: Sure.  

Clerk: Would you like an aisle or a window seat?

Larry: A window seat, please.

Clerk: ... Here is your luggage tag and your boarding card. Your seat is 22D.

Larry: Thank you. What is the boarding time?

Clerk: The plane is boarding in 45 minutes. You leave from Gate 21. Have a good flight.

Larry: Thank you very much and goodbye.

Úředník: Dobré ráno.

Larry: Je tohle ta správná přepážka? Můj let je MA7943.

Úředník: Ano, je. Váš pas a letenku, prosím.

Larry:Tady.

Úředník: Děkuji. Máte nějaké zavazadlo k odbavení pane Johnsone?

Larry: Ano, tenhle kufr.

Úředník: Položte ho na pás, prosím.

Larry: Jistě.

Úředník: Chtěl byste místo do uličky nebo k oknu?

Larry: K oknu, prosím.

Úředník: ...Tady je Váš lístek od zavazadla a palubní lístek. Vaše sedadlo je 22D.

Larry: Děkuji. V kolik je nástup na palubu?

Úředník: Nástup začíná za 45 minut. Vaše Brána je 21. Příjemný let.

Larry: Děkuji mnohokrát a na shledanou.

Zapamatujte si:

Věta Your passport and your ticket, please. už se pomalu začíná stávat minulostí v době elektronických letenek a EU, ale stojí za to si zapamatovat alespoň slovíčka z ní.

Při odbavování zavazadel Vám pracovník letiště položí otázku Do you have any luggage to check in? – Máte nějaké zavazadlo k obavení? A pravděpodobně Vás i požádá, abyste je položili na odbavovací pás: Put it on the conveyor belt, please.

Pokud si budete moci vybrat sedadlo zeptá se Vás pracovník Would you like an aisle or a window seat?Chtěl byste sedadlo do uličky nebo u okna? Tato slovíčka uplatníte třeba i při výběru sedadla v autobusu či vlaku.

Na letišti Vám předají velice důležitý luggage taglístek od zavazadla a boarding cardpalubní lístek, které jsou nepostradatelné a umožní Vám nástup na palubu a poskytnou číslo zavazadla.

Pokud se třeba neúplně orientujete na letišti a v tom, jak zjistit čas nástupu na palubu, můžete se zeptat i tohoto pracovníka, často je schopen Vám ho sdělit, stačí použít větu What is the boarding time?


slovicka

Seznam slovíček k lekci

clerk - úředník  přehrát 
ticket - lístek  přehrát 
ticket - jízdenka  přehrát 
way - cesta  přehrát 
round trip - okružní cesta  přehrát 
plane - letadlo  přehrát 
flight - let  přehrát 
class - třída  přehrát 
check - ověření  přehrát 
availability - dostupnost  přehrát 
sold out - vyprodaný  přehrát 
available - k dispozici  přehrát 
reserve - rezervovat  přehrát 
seat - sedadlo  přehrát 
change - výměna  přehrát 
passport - cestovní pas  přehrát 
have - mít  přehrát 
luggage - zavazadla  přehrát 
conveyor belt - dopravní pás  přehrát 
aisles - uličky  přehrát 
window - okno  přehrát 
tag - visačka  přehrát 
tag - štítek  přehrát 
boarding - paluba  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka