In a Shop
V obchodě

Základní rozhovor a ukázkévé fráze pro komunikaci v obchodě v angličtině

In a clothes shop

V obchodě s oblečením

Shop assistant: Excuse me, can I help you?

Customer: Yes please, I would like to try this on.

Shop assistant: What size are you?

Customer: My size is Medium.

Shop assistant: OK. Here you are.

Customer: Thank you. Where are the checkrooms?

Shop assistant: Over there.

Customer: How much is it?

Shop assistant: It is £20.50.

Customer: Can I pay by credit card?

Shop assistant: Yes, of course.

Prodavač: Promiňte, mohu Vám pomoci?

Zákazník: Ano, prosím, chtěl/a bych si tohle vyzkoušet.

Prodavač: Jakou máte velikost?

Zákazník: Mám velikost M.

Prodavač: Dobře. Tady máte.

Zákazník: Děkuji. Kde jsou kabinky?

Prodavač: Tamhle.

Zákazník: Kolik to stojí?

Prodavač: £20.50.

Zákazník: Mohu platit kreditní kartou?

Prodavač: Ano, samozřejmě.

Zapamatujte si:

Excuse me, can I help you? nebo třeba Good morning, can I help you? jsou fráze, které uslyšíte od prodavače, který se Vám snaží pomoci.

Velmi užitečná fráze je i spojení I would like to try this on. – Rád bych si to vyzkoušel. Část to try this on je možné vyměnit za jakýkoliv infinitiv. Například I would like to have this oneRád bych (měl) tenhle nebo I would like to take this oneRád bych si vzal tuhle.

Rozhodně si zapamatujte i stažený tvar. I'd like to… Tuto frázi použijte vždy, když chcete o něco zdvořile požádat.

Větička Here you are. se používá vždy, když někomu něco podáváte, můžeme ji přeložit jako tady nebo tady máte.

Větičku How much is it? - Kolik to stojí? použijte, když se chcete dozvědět cenu. Věty How much is it? – Kolik to stojí? nebo How much is this?  - Kolik stojí tohle? se Vám budou hodit kdykoliv, když si budete chtít něco koupit.

At Greengrocer's 

U zelináře

 

Customer: Good morning. I would like a kilo of bananas and 2 kilos of apples, please.

Shop assistant: Good morning. Here you are. Anything else?

Customer: Yes, a kilo of potatoes, please.

Shop assistant: OK. Here you are. Anything else?

Customer: No.  That's all. How much is it?

Shop assistant: It is £12.99.

Customer: Here you are.

Shop assistant: Thank you and good bye.

Customer: Good bye.

 

Zákazník: Dobré ráno. Chtěl bych kilo banánů a dvě kila jablek.

Prodavač: Dobré ráno. Tady máte. Ještě něco?

Zákazník: Ano, kilo brambor, prosím.

Prodavač: Dobře. Tady jsou. Ještě něco?

Zákazník: Ne. To je vše. Kolik to dělá?

Prodavač: Je to £12.99.

Zákazník: Tady máte.

Prodavač: Děkuji a na shledanou.

Zákazník: Na shledanou.

Zapamatujte si:

Opět se setkáváme s frází I would like, tentokrát následovanou podstatným jménem. V tom to případě žádáme o kilo banánů. I would like a kilo of bananas.

Když Vám prodavačka podává ovoce, řekne Here you are. A naopak, když Vy prodavačce podáváte peníze, použijete tu samou frázi.

V obou rozhovorech si ještě povšimněte častého používání slovíček please a thank you, která jsou naprosto běžná, a jejich vynechání se považuje za nezdvořilé.

 


slovicka

Seznam slovíček k lekci

shop - obchod  přehrát 
assistant - pomocník  přehrát 
customer - zákazník  přehrát 
try - vyzkoušet  přehrát 
size - velikost  přehrát 
medium - střední  přehrát 
over here - sem  přehrát 
much - množství  přehrát 
much - mnoho  přehrát 
pay - platit  přehrát 
of course - ovšem  přehrát 
would - bych  přehrát 
bananas - banány  přehrát 
apples - jablka  přehrát 
potatoes - brambory  přehrát 
anything - něco  přehrát 
else - jiný  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka