Basic prepositions in, at, to, on
Základní předložky in, at, to, on

Základní předložky místa a času

Předložky IN, AT, TO a ON jako na předložky místa.

IN se používá, pokud se něco nachází uvnitř, v...

It is in the box.- Je to v krabici.

The book is in the bookcase. - Ta kniha je v knihovničce.

She is in the house.- Je v domě.

IN se používá mluvíme-li o zemích, státech a městech...

He lives in Prague. - Žije v Praze.

He is on holiday in Turkey. - Je na dovolené v Turecku.

I would like to stay in the USA. - Chtěl bych pobýt v USA.

AT se používá s určitými body, oblastmi nebo adresou...

It's at 27 Low Street, Birmingham. - Je to na Low street 27 v Birminghamu.

She's at home. - Je doma.

Are they at school? - Jsou ve škole?

TO se používá se slovesy vyjadřujícími pohyb na určité místo, směrem k...

I will go to Paris. - Pojedu do Paříže.

I am moving to Oklahoma. - Stěhuji do Oklahomy.

Let's travel to Athens. - Pojeďme do Atén.

ON se používá mluvíme-li o ploše nebo o ulici, na...

They live on Northern Road. - Bydlí na Northern Road.

The book is on the table. - Ta kniha je na stole.

The bank is on Main Street. - Ta banka je na Main Street.

Předložky IN, AT a ON jako předložky času.

IN se používá s měsíci a roky a částmi dne (morning (ráno, dopoledne), afternoon (odpoledne), evening (večer))

I was born in 1980. - Narodil jsem se v roce 1980.

I go on holiday in August. - Na dovolenou jezdím v srpnu.

He moved in in the morning. - Nastěhoval se ráno.

AT se používá s konkrétním časem a částmi dne (night (noc), noon (poledne), midnight (půlnoc))

I'll come at 7:30. - Přijdu v 7:30.

Let's meet at noon. - Sejdeme se v poledne.

They open at 5 o'clock. - Otevírají v pět.

ON se používá s konkrétním dnem

The festival starts on Monday. - Festival začíná v pondělí.

See you on Friday. - Uvidíme se v pátek.

She'll arrive on Saturday. - Přijede v sobotu.


testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

in - v  přehrát 
at - u  přehrát 
to - k  přehrát 
on - na  přehrát 
box - krabice  přehrát 
bookcase - knihovna  přehrát 
holiday - dovolená  přehrát 
home - domov  přehrát 
school - škola  přehrát 
travel - cestovat  přehrát 
born - narodit se  přehrát 
morning - ráno  přehrát 
Monday - pondělí  přehrát 
Friday - pátek  přehrát 
Saturday - sobota  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka