There is, There are
Vazba There is, There are

There is/There are je v angličtině běžná fráze, která se používá, pokud chceme vyjádřit, že něco existuje, že někde něco je. Schéma takové věty je následující:

       

Do češtiny se tato vazba nepřekládá. Překlad by byl hodně kostrbatý a nepřirozený.

There is an apple on the table. - Jablko je na stole. (Tam je nějaké jablko na stole.)

There are some apples on the table. - Na stole jsou nějaká jablka. (Tam jsou nějaká jablka na stole.)

Vazba THERE IS/THERE ARE může být samozřejmě také použita v jiných časech. Čas je pak vyjádřen pomocí změny tvaru slovesa BE.

There will be a party at Bill's house on Saturday. - V Billově domě bude v sobotu party.

There were four witnesses at the crime scene. - Na místě činu byli čtyři svědci.

There have been two robberies in the last five months. - V posledních pěti měsících tu byly dvě loupeže.

Zkrácené tvary jsou možné, ale jsou převážně užívány v neformální řeči.

There's a fly in my soup. - V mé polévce je moucha.

There're plenty of oranges left. - Zbyla spousta pomerančů.

There'll be a lot of people in attendance. - Přijde hodně lidí.

Otázka

Otázku vytvoříme jednoduše přehozením slovosledu vazby

Is there a vase on the table? - Je na stole váza?

Are there cups on the table? - Jsou na stole šálky?

Zápor

Zápor vytvoříme přidáním záporky NOT

There aren't any cups on the table. - Na stole nejsou žádné šálky.

There isn't a vase on the table. - Na stole není žádná váza.


testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

there - tam  přehrát 
there - tamhle  přehrát 
apple - jablko  přehrát 
table - stůl  přehrát 
party - mejdan  přehrát 
party - večírek  přehrát 
house - dům  přehrát 
Saturday - sobota  přehrát 
witnesses - svědkové  přehrát 
crime - zločin  přehrát 
scene - scéna  přehrát 
robberies - loupeže  přehrát 
months - měsíce  přehrát 
fly - moucha  přehrát 
soup - polévka  přehrát 
plenty - spousta  přehrát 
people - lidi  přehrát 
vase - váza  přehrát 
cups - šálky  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka