This, that, here, there
Toto, tamto, zde a tam

Ukazovací zájmena se používají tak a proto, aby zvýraznila jednotlivou položku:

This - Toto, Tento (určuje něco -jdn.č.-, co je blízko mluvíčímu)

That - Tamten (určuje něco -jdn.č.-, co je daleko od mluvčího)

These - Tato, Tito, Tyto (určuje nějaké věci -mn.č.-, které jsou blízko mluvčího)

Those - Ta, Ti, Ty (určuje některé věci -mn.č.-, které jsou daleko od mluvčího)

A: What is this? - Co je tohle?
B: A pencil. - Tužka.
A: What is that? - Co je tamto?
B: A tree. - Strom.

Vždy mějte na paměti, že ukazovací zájmena se používají s ohledem na mluvčího. (Co je blízko tebe nemusí být blízko mě atd.)

A: What's that you're holding? - Co je to (tamto), co držíš?
B: This is an egg. Here, catch! - Tohle je vejce. Tady, chytej!
A: Oops.
B: That's a mess. - Tohle je nepořádek.
A: What are these? - Co jsou tyto? ( zvedá pár bačkor)
B: Those are slippers. - Tohle (Tamto) jsou bačkory.
Věnujte vždy pozornost tomu, abyste používali THIS a THAT s jednotným číslem a nepočitatelnými podstatnými jmény a THESE a THOSE s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle.

This orange is sour. - Tenhle pomeranč je kyselý.

These oranges are sweet. - Tyto pomeranče jsou sladké.

That truck is full. - Tamten kamion je plný.

Those trucks are empty. - Tamty kamiony jsou prázdné.

This milk is fresh. - Toto mléko je čestvé.

 

Vzdálenost

Pro vyjádření, jak je něco od nás vzdálené můžeme použít tři následující výrazy:

 Here - zde, tady

 There - tam

 Over there - támhle, tam daleko

 

Here is your breakfast. - Tady je tvoje snídaně.

The bank is right there. - Ta banka je přímo tam.

He is the man over there behind the big tree. - On je ten muž támhle, za tím velkým stromem. 

 


testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

this - toto  přehrát 
that - tamten  přehrát 
these - tito  přehrát 
these - tyto  přehrát 
those - ty  přehrát 
those - ti  přehrát 
here - zde  přehrát 
here - tady  přehrát 
there - tam  přehrát 
over there - tamhle  přehrát 
pencil - tužka  přehrát 
tree - strom  přehrát 
egg - vajíčko  přehrát 
mess - nepořádek  přehrát 
slippers - bačkory  přehrát 
orange - pomeranč  přehrát 
sour - kyselý  přehrát 
truck - kamion  přehrát 
full - plný  přehrát 
milk - mléko  přehrát 
fresh - čerstvý  přehrát 
sweet - sladký  přehrát 
empty - prázdný  přehrát 
breakfast - snídaně  přehrát 
bank - banka  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka