Difference between singular and plural
Rozdíly mezi jednotným a množným číslem

Utvořit množné číslo v angličtině není nic složitého. Většinou stačí přidat -s.

dog (pes) ---> dogs
cat (kočka) ---> cats
car (auto) ---> cars

Případně je potřeba dát pozor na níže uvedná pravidla (1,2,3)

Pozor! Některá slova jsou nepravidelná (child - children) a u některých nelze utvořit mn. č. - nepočitatelná (tea- tea)

1. Sykavky

Pokud na konci slova slyšíte sykavku (s, z, ž, š, č, dž), přidáváte -es [iz]

a watch - hodinky ---> watches
a box - krabice ---> boxes
a bridge - most ---> bridges
a dish - jídlo ---> dishes

2. končí na "-Y"

Pokud je před "Y"  souhláska (p, t, k, m, l....), dochází k tzv. změkčení: y ---> -ies [iz].

a pony - poník ---> ponies
a family - rodina ---> families
a hobby - koníček ---> hobbies


Pokud "Y" chrání samohláska (a, e, i, o, u). Nemění se.
y ---> ys [z].

a boy - kluk ---> boys,

a toy - hračka ---> toys,

a day - den ---> days

3. Nepravidelná tvoření

a) Nepravidelné mn. č. "f" ---> ves
vzor: - f(e) - ves [vz]
Nepravidelné m.č.

a leaf - list ---> 2 leaves
a wife - manželka ---> 2 wives
a knife - nůž ---> 2 knives
an elf - skřítek ---> 2 elves
a half - půlka ---> 2 halves

! pozor: některá slova končící na "f" tuto změnu neprovádějí
chief - náčelník ---> 2 chiefs
roof
- střecha ---> 2 roofs

 

b) Nepravidelné mn.č. "oo" ---> ee

vzor: -oo - ee

a tooth - zub ---> teeth
a goose - husa ---> geese
a foot - noha ---> feet

 

c) Nepravidelné mn.č. 

a man - muž ---> men
a woman - žena ---> women
a mouse - myš ---> mice
a child - dítě ---> children

 

Pozor na výslovnost:
[s] když na konci slova slyšíme (t, p, k, f - "tlustý prase kouše Frantu"):
a book - kniha ---> two books
a boot - bota ---> two boots
a hip -bok ---> hips
[z] u ostatních slov:
a girl - dívka - girls
a bed - postel - beds
a brother - bratr - brothers

testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

Dog - pes  přehrát 
dogs - psi  přehrát 
cat - kočka  přehrát 
cats - kočky  přehrát 
car - auto  přehrát 
cars - vozy  přehrát 
watch - hodinky  přehrát 
watches - hodinky  přehrát 
boxes - krabice  přehrát 
bridge - most  přehrát 
bridges - mosty  přehrát 
dish - jídlo  přehrát 
dishes - nádobí  přehrát 
pony - poník  přehrát 
ponies - poníci  přehrát 
family - rodina  přehrát 
families - rodiny  přehrát 
hobby - koníček  přehrát 
hobbies - koníčky  přehrát 
leaf - list  přehrát 
leaves - listí  přehrát 
wife - manželka  přehrát 
wives - manželky  přehrát 
knife - nůž  přehrát 
knives - nože  přehrát 
elf - skřítek  přehrát 
elves - skřítci  přehrát 
half - půlka  přehrát 
halves - poloviny  přehrát 
chiefs - šéfové  přehrát 
chief - šéf  přehrát 
roof - střecha  přehrát 
roofs - střechy  přehrát 
tooth - zub  přehrát 
teeth - zuby  přehrát 
goose - husa  přehrát 
geese - husy  přehrát 
foot - chodidlo  přehrát 
feet - chodidla  přehrát 
man - muž  přehrát 
men - muži  přehrát 
woman - žena  přehrát 
women - ženy  přehrát 
mouse - myš  přehrát 
mice - myši  přehrát 
child - dítě  přehrát 
children - děti  přehrát 
box - krabička  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka