Past simple - questions, negative
Minulý čas prostý - otázky, zápor

Otázka

 - jelikož už víme, jak vytvořit otázku v přítomném čase prostém, v čase minulém pouze zaměníme pomocné sloveso "do" za DID a zbytek zůstane stejný

DID + podmět + infinitiv + (předmět + příslovečné určení místa, času)

Did you like the film yesterday? - Líbil se ti včera ten film?

Did you meet Jack at the party at the weekend? - Potkal jsi Jacka o víkendu na té party?

Did they buy a new car? - Koupili nové auto.

Zápor

 - zápor se v minulém čase opět tvoří stejně jako v přítomném prostém, pouze zaměníme do not za DID NOT (Didn't), následuje infinitiv

 

I didn't like the film. - Ten film se mi nelíbil.

I didn't meet Jack at the party. - Jacka jsem na té party nepotkal.

They didn't buy a new car. - Nekoupili nové auto.

! SLOVESO BE

Otázka se tvoří pouze přehozením slovosledu, stejně jako v přítomném čase prostém slovesa BE

Were you at home? - Byli jste doma?

Was it OK? - Bylo to v pohodě?

Were they in the USA? - Byli v USA?

Zápor se tvoří pouze přidáním záporky not, stejně jako v přítomném čase prostém

I was not (wasn't) at the party. - Nebyl jsem na té party.

She wasn't at school on Tuesday. - V úterý nebyla ve škole.

They were not (weren't) at home. - Nebyli doma.


testyvyuka