Past simple - irregular verbs
Minulý čas prostý - nepravidelná slovesa

2. Minulý čas prostý - nepravidelná slovesa

 - zde si uvedeme pouze základní nepravidelná slovesa, všechna ostatní můžete najít v dobrém slovníku či ve vyšších úrovních

BE - být

 - sloveso BE jako jediné má dva tvary minulého času a to WAS a WERE

 - Was se používá pouze pro 1.a 3. os.jdn.č.

I was at home at night. - V noci jsem byl/a doma.

You were in the cinema. - Byl jsi v kině.

She was with you. - Ona byla s tebou.

He was at work. - Byl v práci.

It was interesting. Bylo to zajímavé.

 

We were late. - Měli jsme zpoždění.

You were here. - Byl jsi tu.

They were happy. - Byli šťastní.

HAVE - mít

have ---> had

I had breakfast in the morning. - Ráno jsem měl snídani.

He had chicken for lunch. - K obědu měl kuře.

They had a good time. - Dobře se bavili.

DO - dělat

do---> did

I did my homework yesterday. - Včera jsem si udělal domácí úkoly.

She did the housework. - Udělala domácí práce.

They did it for me. - Udělali to pro mě.

GO - jít

go ---> went

I went to Paris in the summer. - V létě jsem jela do Paříže.

It went well. - Šlo to dobře.

We went to the shop. - Šli jsme do obchodu.

 


testyvyuka