Present simple
Přítomný čas prostý

Present simple - Přítomný čas prostý

- přítomný čas prostý se tvoří velmi jednoduše a v kladných oznamovacích větách si musíme dát pouze pozor na 3.os.jdn.č., kdy se ke slovesu přidává koncovka -s nebo -es (po sykavkách -s, š, č, z, dž, ž...a pokud změkčujeme Y chráněné souhláskou-  známe z tvoření množného čísla)

Struktura věty

podmět + sloveso + (předmět + příslovečné určení místa, času)

3.os.jdn.č. + sloveso + -s/es + (předmět + příslovečné určení místa, času)

 

I like dogs. - Mám rád psy.

You drive a car. - Řídíš auto.

He watches TV. - Kouká na televizi.

She studies hard. - Studuje pilně.

It looks good. - Vypadá to dobře.

We walk our dog every day. - Venčíme našeho psa každý den.

You play football in the park on Thursday. - Ve čtvrtek hraješ v parku fotbal.

They write a letter. - Píší dopis.

!POZOR na nepravidelný tvar 3.os.jdn.č. sloves HAVE, GO a DO

Nepravidelnému slovesu BE je věnována celá lekce

Have --->has

go --->goes

do--->does

She has a new dress. - Má nové šaty.

He goes to school. - Chodí do školy.

She does yoga every day.Každý den cvičí jógu.

Použití

Přítomný čas prostý se nejvíce používá v situacích, kdy se děj opakuje. Nejlépe poznáte, že máte tento čas použít, pokud se ve větě vyskytuje nějaké FREQEUNCY ADVERB, nebo-li frekvenční příslovce, kterým je věnována samostatná lekce.

They usually have lunch at noon. - Obvykle obědvají v poledne.

He never eats potatoes. - Nikdy nejí brambory.

I hardly ever fly. - Sotva kdy létám.

She sometimes plays the piano. - Někdy hraje na klavír.

We go to Paris twice a year. - Dvakrát do roka jezdíme do Paříže.


testyvyuka