Present simple - questions, negatives
Přítomný čas prostý - otázky, zápor

Otázky

 - tvoříme pomocí pomocného slovesa DO nebo DOES (3.os.jdn.č.)

Tvoření

DO/DOES + podmět + infinitiv + (předmět + příslovečné určení místa, času)

Do you like comedies? - Máš rád komedie?

Does he play football? - Hraje fotbal?

Do we need another blanket? - Potřebujeme další přikrývku?

Zápor

 - tvoříme pomocí pomocného slovesa DO/DOES a záporky NOT, zkráceně don't /doesn't

I don't like pasta. - Nemám rád těstoviny.

He doesn't need your help. - Nepotřebuje tvoji pomoc.

We don't eat meat. - Nejíme maso.


testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

blanket - přikrývka  přehrát 
pasta - těstoviny  přehrát 
need - potřebovat  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka