Question Words
Question Words

Otázky se dělí na zjišťovací (Ano/ne) a doplňovací (kde, kdy, proč, kdo, co atd.).

 

Doplňovacím otázkám se v angličtině říká "Wh-questions", protože tázací příslovce a zájmena většinou začínají na Wh... (where, when, why, who, what, how...)

1.Otázky zjišťovací

Přítomný čas prostý

Do/does + podmět + infinitiv + (předmět + příslovečné určení místa, času)

Do you have a sister? - Máš sestru?

Do you like dogs? - Máte rádi psy?

Does she live in Prague? - Žije v Praze?

Pokud umíte udělat zjišťovací otázku (pomocné sloveso vepředu), tak už není žádný problém utvořit doplňovací otázku (Wh...). Stačí před otázku položit vhodné tázací příslovce či zájmeno Wh... (where, when, why, who, what, how...)

2.Otázky doplňovací

Přítomný čas prostý

tázací příslovce + do/does + podmět + infinitiv + (předmět, příslovečné určení místa, času)

Where does your sister live? - Kde bydlí tvá sestra?

When do you leave? - Kdy odjíždíš?

What do you do? - Čím se živíš?

Why does he sing? - Proč zpívá?

Who do you like? - Koho máš rád?

How do you know about it? - Jak o tom víte?

 

!Pozor na What a Who, kterými se ptáme na podmět (Kdo, co?). Zde se nemění slovosled jako u ostatních otázek.

Who likes chocolate? - Kdo má rád čokoládu? (kdo,co?)

Who do you teach? - Koho učíš? (koho,co?)

What do you like? - Co máte rádi? (koho,co?)

What helps you? - Co ti pomáhá? (kdo,co?)


testyvyuka