Adverbs of Frequency
Frekvenční příslovce

Frekvenční příslovce jsou slovíčka, která říkají, jak často se něco děje.

Zařazují se mezi podmět a přísudek (základ věty) nebo za sloveso BE, pokud jsou krátká, jednoslovná, nebo na konec věty, pokud jsou složená z více slov.

Krátká příslovce

always - vždycky 

often - často

frequently - často

usually - obvykle

sometimes - někdy

seldom - zřídka

rarely - zřídka kdy

hardly ever - sotva kdy

never - nikdy

I usually get up at 6 o'clock. - Obvykle vstávám v 6 ráno.

I rarely have breakfast. - Zřídka kdy snídám.

I never go to gym in the morning. - Nikdy nechodím do tělocvičny ráno.

I often eat at restaurants. - Často jím v restauracích.

I sometimes do aerobics. - Občas cvičím aerobik.

Dlouhá příslovce

once/twice a week/day/month/year/... (jednou/dvakrát týdně/denně/měsíčně/ročně/...)

three times/four times/five times a day/.... (třikrát/čtyřikrát/pětkrát denně/...)

every day/night/weekend... (každý den/noc/víkend...)

I travel abroad once a month. - Jednou měsíčně cestuji do zahraničí.

I have a shower twice a day. - Dvakrát denně se sprchuji.

I go to work every day. - Každý den chodím do práce.

I meet him four times a week. - Setkávám se s ním čtyřikrát týdně.

Poznámka:

Protože se při použití frekvenčních příslovcí jedná většinou o trvalou činnost používáme čas přítomný prostý (Present Simple). Zde si musíme pouze dávat pozor na „S" případně „eS" u „he, she, it" (3. os.j.č).


testyvyuka