Questions using much and many
Questions using much and many

Nejprve si zopakujeme, kdy se používá much a kdy many

Much se pojí s nepočitatelnými podstatnými jmény

Many se pojí s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle

 

Otázky pomocí slovíčka How + much/many + podstatné jméno + otázka

How many apples do you want? - Kolik chcete jablek?

How much coffee do you have? - Kolik máte kávy?

How many nights would you like to stay? - Kolik nocí zůstaneš?

How much time will it take? - Kolik času to zabere?

How many litres would you like? - Kolik litrů byste chtěl?

 Ovšem nejčastnější a nejužitečnější otázkou bude pravděpodobně otázka na cenu HOW MUCH?

How much is it? - Kolik to stojí?

How much are these apples? - Kolik stojí tahle jablka?

How much is one kilo of bananas? - Kolik stojí kilo banánů?


testyvyuka