Present Progressive
Přítomný čas průběhový

Přítomný čas průběhový se tvoří pomocí slovesa BE a koncovky ING

Nejprve se naučíme vytvářet tvar slovesa s koncovkou ING

Pravidelné tvoření

speak + -ing ---> speaking
watch + -ing ---> watching
read + -ing ---> reading

!Pozor na koncové -E
- pokud se před ním vyskytuje souhlásky, nazývá se němé -e a nepíše se
write + -ing ---> writing
come + -ing ---> coming
have + -ing ---> having

!Pozor na tzv. zdvojení

- koncovou souhlásku zdvojujeme pokud:

1. slovíčko je krátké (jedno či dvouslabičné - pokud je dvouslabičné, přízvuk musí být na druhé slabice - kde se přízvuk nachází, zjistíte ve slovníku; opět se jedná o slabiky vyslovené, nikoliv napsané)

2. končí na souhlásku

3. před koncovou samohláskou je pouze jedna souhláska 

 

cut + -ing ---> cutting
sit + -ing ---> sitting
begin + -ing ---> beginning

 

Tvoření času

Podmět + tvar slovesa BE + infinititiv + -ing + (předmět + přísl.urč. místa, času)

I am playing the piano. - Hraju na klavír.

You are writing an essay. - Píšeš esej.

She is talking to a stranger. - Mluví s cizincem.

He is working now. - Právě pracuje.

It is getting late. - Připozdívá se.

We are cutting vegetables. - Krájíme zeleninu.

You are sleeping. - Spíte.

They are going abroad. - Jedou do zahraničí.

Použití

Přítomný čas průběhový se používá, pokud se něco děje právě teď, v tento okamžik.

Abychom poznali, kdy tento čas použít, pomohou nám slovíčka NOW a AT THE MOMENT, která obě znamenají nyní.

I am working now.

He is watching TV at the moment.

They are sitting in the kitchen now.

We are travelling to the USA at the moment.


testyvyuka