Present Progressive - questions, negative
Přítomný čas průběhový - otázky, zápor

Otázka

 - tvoříme velice jednoduše, a to přehozením slovosledu

Am/is/are + podmět + infinitiv + ing + (předmět + příslovečné určení místa, času)

Am I watching the correct programme? - Koukám na ten správný program?

Are you travelling to Oklahoma? - Cestujete do Oklahomy?

Is he leaving for Marseille? - Odjíždí do Marseille?

Is she reading a magazine? - Čte časopis?

Is it improving? - Zlepšuje se to?

Are we going abroad on holiday? - Jedeme na dovolenou do zahraničí?

Are you washing the dishes? - Myješ nádobí?

Are they painting their house? - Malují dům?

Zápor

 - tvoříme přidáním záporky NOT

Subject + am/is/are + not+ infinitiv + ing + (předmět + příslovečné určení místa, času)

I am (I'm) not building a new house. - Nestavím nový dům.

You are not (aren't) studying for an examination. - Nestuduješ na zkoušku.

She is not (isn't) doing her homework. - Nedělá domácí úlohu.

He is not washing. - Nepere.

The sun is not shining. - Sluníčko nesvítí.

We are not going to the party. - Nejdeme na tu party.

You are not driving cars. - Neřídíte auta.

They are not singing a new song. - Nezpívají novou písničku.

 

 


testyvyuka