Imperative
Rozkaz

Rozkaz

 - se pro 2.os.jdn.č. i 2.os.mn. č. v angličtině tvoří úplně stejně jako v češtině

 - jednoduše použijeme na prvním místě sloveso v infinitivu a za ním následuje zbytek věty

Go home! - Jdi/jděte domů!

Have a nice day! - (Měj/te) hezký den!

Do it! - Udělěj/te to!

Zákaz

 - se pro 2.os.jdn.č. i 2.os.mn.č. v angličtině tvoří přidáním DON'T (do not), nebo-li českého NE

Don't buy it! - Nekupuj/te to!

Don't touch! - Nesahat!

Don't do it! - Nedělej/te to!

Použití

Rozkazovací způsob najdete nejčastěji v těchto případech:

ROZKAZ ---> Close the window. - Zavři okno.
ZÁKAZ ---> Don't talk! - Nepovídejte!
VAROVÁNÍ ---> Be careful. - Buď opatrný!
PŘÁNÍ ---> Have a nice day. - Mějte pěkný den.

 


testyvyuka