Future tense simple
Budoucí čas prostý

Vyjádření budoucnosti v angličtině se nejjednodušeji tvoří pomocí pomocného slovíčka WILL a infinitivu.

Tento čas neobsahuje žádné výjimky ani nepravidelnosti a používá se pro vyjádření prosté budoucnosti a pro náhlá rozhodnutí.

Podmět + WILL + infinitiv + (předmět + příslovečné určení místa, času)

I will travel to China. - Pojedu do Číny.

I will answer the door. - Otevřu dveře.

She will call him later. - Zavolá mu později.

They will come. - Přijdou.

We will leave at the weekend. - Odjedeme o víkendu.

It will rain tomorrow. - Zítra bude pršet.

Místo podmětu a will můžeme použít i zkrácený tvar 'll, který přidáme za zájméno

I'll send him an email. - Pošlu mu mail.

He'll buy it. - Koupí to.

She'll close the door. - Zavře dveře.

Otázka

Otázku vytvoříme pouze přehozením slovosledu

Will it rain at the weekend? - Bude o víkendu pršet?

Will you call? - Zavoláš?

Will they tell me about it? - Řeknou mi o tom?

V prvních osobách také můžete použít místo will použít výraz SHALL, který vyjadřuje dotaz, zda  mám/e něco udělat?

Shall I call later? - Mám zavolat později?

Shall I buy it? - Mám to koupit?

Shall I leave a message? - Mám nechat vzkaz?

Zápor

Záporné věty se tvoří pomocí záporky NOT. Můžeme použít plný tvar WILL NOT a nebo častější zkrácený tvar WON'T.

It won't snow. - Nebude sněžit.

I will not (won't) read it. - Nebudu to číst.

He won't like it. - Nebude se mu to líbit.


testyvyuka