Testy a cvičení pro kurz
Kurz angličtiny pro začátečníky a tzv. věčné začátečníky.

testy

Testy


test úspěšnost
Závěrečný test pro úroveň A1

Lekce: A1-Final test - Závěrečný test úrovně A1 více...

test úspěšnost
Verb to BE - TEST

Lekce: Verb TO BE - Sloveso BÝT více...

Past tense of regular verbs 1

Lekce: Past tense of regular verbs - Minulý čas pravidelných sloves více...

Konečný test TO BE - negative and questions

Lekce: Verb TO BE - negative and question - Sloveso BÝT - zápor a otázka více...

Konečný test - Present continuous for present events

Lekce: Present tenses for talking about future - Přítomné časy pro vyjádření budoucnosti více...

Konečný test - Short answer forms

Lekce: Short answer forms - Krátké odpovědi více...

Konečný test - Have got/Has got

Lekce: Has / Have got, What have you got? - Sloveso mít, Co to máš? více...

Konečný test - Adverbs of frequency

Lekce: Adverbs of Frequency - Frekvenční příslovce více...

Konečný test - prepositions of place:in, from, on, at

Lekce: Prepositions of place: in, from, on, at - Předložky místa: v, z, na, v / na více...

Konečný test - Will Future

Lekce: Will future - Budoucí čas s WILL více...

Konečný test - There is/There are

Lekce: There is / There are - Vazba There is / There are více...

Konečný test - Imperative

Lekce: Imperative - Rozkazovací způsob více...

Konečný test - Prepositions of place and time

Lekce: Prepositions of time and place - Předložky místa a času více...

Konečný test - Irregular past simple verbs

Lekce: Irregular past simple verbs - Minulý čas nepravidelných sloves více...

Konečný test - Some,any,a/an

Lekce: Some, any, a/an - Nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Konečný test - Paste tense of regular verbs

Lekce: Past tense of regular verbs - Minulý čas pravidelných sloves více...

Konečný test - This/that/these those

Lekce: This / that / these / those - Ukazovací zájmena This / that / these / those více...

Konečný test - Plural Nouns

Lekce: Plural nouns - Množné číslo podstatných jmen více...

Konečný test - Personal Pronouns Object

Lekce: Personal pronouns - object - Osobní zájmena ve funkci předmětu více...


testy

Cvičení


test úspěšnost
Basic things around you 1

Lekce: Basic things around you - Základní věci kolem Vás více...

I am from... 1

Lekce: I am from... - Já jsem z ... více...

Meeting a new person 1

Lekce: Meeting a new person - Setkání s novým člověkem více...

My family 1

Lekce: My family - Moje rodina více...

Daily routines 1

Lekce: Daily routines - Každodenní činnosti více...

Preparing for Journey 1

Lekce: Preparing for Journey - Příprava na cestu více...

Meeting the English Family 1

Lekce: Meeting the English Family - Setkání s anglickou rodinou více...

First Time at a Language School 1

Lekce: First Time at a Language School - Poprvé v jazykové škole více...

Plants 1

Lekce: Plants - Rostliny více...

Weather 1

Lekce: Weather - Počasí více...

Home and housing 1

Lekce: Home and housing - Domov a dům více...

Computers and internet 1

Lekce: Computers and internet - Počítače a internet více...

Fun and entertainment 1

Lekce: Fun and entertainment - Zábava více...

Halloween 1

Lekce: Halloween - Halloween více...

test úspěšnost
Procvičení použití správných předložek místa a času

Lekce: Prepositions of place: in, from, on, at - Předložky místa: v, z, na, v / na více...

Procvičení tvoření otázek

Lekce: Different kinds of questions - Různé druhy otázek více...

Procvičení tvarů rozkazovacího způsobu

Lekce: Imperative - Rozkazovací způsob více...

Procvičení použití přítomných časů pro vyjádření budoucnosti

Lekce: Present tenses for talking about future - Přítomné časy pro vyjádření budoucnosti více...

Procvičení zkrácených tvarů

Lekce: Short answer forms - Krátké odpovědi více...

Procvičení tvarů slovesa HAVE GOT

Lekce: Has / Have got, What have you got? - Sloveso mít, Co to máš? více...

Procvičení frekvenčních příslovcí

Lekce: Adverbs of Frequency - Frekvenční příslovce více...

Procvičení vyjádření budoucnosti pomocí WILL

Lekce: Will future - Budoucí čas s WILL více...

Pronouns: personal, possesive 1

Lekce: Pronouns: personal, possesive - Zájmena, já, ty, vy, Vy, on, ona, ono, my, oni, moje, tvoje .... více...

Pronouns: personal, possesive 2

Lekce: Pronouns: personal, possesive - Zájmena, já, ty, vy, Vy, on, ona, ono, my, oni, moje, tvoje .... více...

Verb TO BE 1

Lekce: Verb TO BE - Sloveso BÝT více...

Verb TO BE 2

Lekce: Verb TO BE - Sloveso BÝT více...

Verb TO BE 3

Lekce: Verb TO BE - Sloveso BÝT více...

Verb TO BE 4

Lekce: Verb TO BE - Sloveso BÝT více...

Verb TO BE 5

Lekce: Verb TO BE - Sloveso BÝT více...

Personal pronouns - object 1

Lekce: Personal pronouns - object - Osobní zájmena ve funkci předmětu více...

Personal pronouns - object 2

Lekce: Personal pronouns - object - Osobní zájmena ve funkci předmětu více...

Personal pronouns - object 3

Lekce: Personal pronouns - object - Osobní zájmena ve funkci předmětu více...

Verb TO BE - negative and question 1

Lekce: Verb TO BE - negative and question - Sloveso BÝT - zápor a otázka více...

Verb TO BE - negative and question 2

Lekce: Verb TO BE - negative and question - Sloveso BÝT - zápor a otázka více...

Verb TO BE - negative and question 3

Lekce: Verb TO BE - negative and question - Sloveso BÝT - zápor a otázka více...

Verb TO BE - negative and question 4

Lekce: Verb TO BE - negative and question - Sloveso BÝT - zápor a otázka více...

Verb TO BE - negative and question 5

Lekce: Verb TO BE - negative and question - Sloveso BÝT - zápor a otázka více...

Plural nouns 1

Lekce: Plural nouns - Množné číslo podstatných jmen více...

Plural nouns 2

Lekce: Plural nouns - Množné číslo podstatných jmen více...

Plural nouns 3

Lekce: Plural nouns - Množné číslo podstatných jmen více...

Plural nouns 4

Lekce: Plural nouns - Množné číslo podstatných jmen více...

Plural nouns 5

Lekce: Plural nouns - Množné číslo podstatných jmen více...

Plural nouns 6

Lekce: Plural nouns - Množné číslo podstatných jmen více...

This / that / these / those 1

Lekce: This / that / these / those - Ukazovací zájmena This / that / these / those více...

This / that / these / those 2

Lekce: This / that / these / those - Ukazovací zájmena This / that / these / those více...

This / that / these / those 3

Lekce: This / that / these / those - Ukazovací zájmena This / that / these / those více...

Past tense of regular verbs 1

Lekce: Past tense of regular verbs - Minulý čas pravidelných sloves více...

Past tense of regular verbs 2

Lekce: Past tense of regular verbs - Minulý čas pravidelných sloves více...

Past tense of regular verbs 4

Lekce: Past tense of regular verbs - Minulý čas pravidelných sloves více...

Past tense of regular verbs 5

Lekce: Past tense of regular verbs - Minulý čas pravidelných sloves více...

Irregular past simple verbs 1

Lekce: Irregular past simple verbs - Minulý čas nepravidelných sloves více...

Irregular past simple verbs 2

Lekce: Irregular past simple verbs - Minulý čas nepravidelných sloves více...

Irregular past simple verbs 3

Lekce: Irregular past simple verbs - Minulý čas nepravidelných sloves více...

Irregular past simple verbs 4

Lekce: Irregular past simple verbs - Minulý čas nepravidelných sloves více...

Some, any, a/an 1

Lekce: Some, any, a/an - Nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Some, any, a/an 2

Lekce: Some, any, a/an - Nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Some, any, a/an 3

Lekce: Some, any, a/an - Nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Some, any, a/an 4

Lekce: Some, any, a/an - Nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Some, any, a/an 5

Lekce: Some, any, a/an - Nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Prepositions of time and place 1

Lekce: Prepositions of time and place - Předložky místa a času více...

Prepositions of time and place 2

Lekce: Prepositions of time and place - Předložky místa a času více...

Prepositions of time and place 3

Lekce: Prepositions of time and place - Předložky místa a času více...

Present continuous for describing present events and actions 1

Lekce: Present continuous for describing present events and actions - Přítomný průběhový čas více...

Present continuous for describing present events and actions 2

Lekce: Present continuous for describing present events and actions - Přítomný průběhový čas více...

Present continuous for describing present events and actions 3

Lekce: Present continuous for describing present events and actions - Přítomný průběhový čas více...

Present continuous for describing present events and actions 4

Lekce: Present continuous for describing present events and actions - Přítomný průběhový čas více...

Present continuous for describing present events and actions 5

Lekce: Present continuous for describing present events and actions - Přítomný průběhový čas více...

Present continuous for describing present events and actions 6

Lekce: Present continuous for describing present events and actions - Přítomný průběhový čas více...

Present continuous for describing present events and actions 7

Lekce: Present continuous for describing present events and actions - Přítomný průběhový čas více...

Imperative 1

Lekce: Imperative - Rozkazovací způsob více...

Imperative 2

Lekce: Imperative - Rozkazovací způsob více...

There is / There are 1

Lekce: There is / There are - Vazba There is / There are více...

There is / There are 2

Lekce: There is / There are - Vazba There is / There are více...

There is / There are 3

Lekce: There is / There are - Vazba There is / There are více...

There is / There are 4

Lekce: There is / There are - Vazba There is / There are více...

There is / There are 5

Lekce: There is / There are - Vazba There is / There are více...

Present tenses for talking about future 1

Lekce: Present tenses for talking about future - Přítomné časy pro vyjádření budoucnosti více...

Short answer forms 1

Lekce: Short answer forms - Krátké odpovědi více...

Short answer forms 2

Lekce: Short answer forms - Krátké odpovědi více...

Short answer forms 3

Lekce: Short answer forms - Krátké odpovědi více...

Has / Have got, What have you got? 1

Lekce: Has / Have got, What have you got? - Sloveso mít, Co to máš? více...

Has / Have got, What have you got? 2

Lekce: Has / Have got, What have you got? - Sloveso mít, Co to máš? více...

Has / Have got, What have you got? 3

Lekce: Has / Have got, What have you got? - Sloveso mít, Co to máš? více...

Adverbs of Frequency 1

Lekce: Adverbs of Frequency - Frekvenční příslovce více...

Adverbs of Frequency 2

Lekce: Adverbs of Frequency - Frekvenční příslovce více...

Prepositions of place: in, from, on, at 1

Lekce: Prepositions of place: in, from, on, at - Předložky místa: v, z, na, v / na více...

Prepositions of place: in, from, on, at 2

Lekce: Prepositions of place: in, from, on, at - Předložky místa: v, z, na, v / na více...

Prepositions of place: in, from, on, at 3

Lekce: Prepositions of place: in, from, on, at - Předložky místa: v, z, na, v / na více...

Present Simple Basics 1

Lekce: Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času více...

Present Simple Basics 2

Lekce: Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času více...

Present Simple Basics 3

Lekce: Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času více...

Present Simple Basics 4

Lekce: Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času více...

Present Simple Basics 5

Lekce: Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času více...

Present Simple Basics 6

Lekce: Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času více...

Present Simple Basics 7

Lekce: Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času více...

Present Simple Basics 8

Lekce: Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času více...

Present Simple Basics 9

Lekce: Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času více...

Present Simple Basics 10

Lekce: Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času více...

Present simple for habitual activities 1

Lekce: Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností více...

Present simple for habitual activities 2

Lekce: Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností více...

Present simple for habitual activities 3

Lekce: Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností více...

Present simple for habitual activities 4

Lekce: Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností více...

Present simple for habitual activities 5

Lekce: Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností více...

Present simple for habitual activities 6

Lekce: Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností více...

Present simple for habitual activities 7

Lekce: Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností více...

Present simple for habitual activities 8

Lekce: Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností více...

Present simple for habitual activities 9

Lekce: Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností více...

Present simple for habitual activities 10

Lekce: Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností více...

Personal pronouns

Lekce: Personal pronouns - Osobní zájmena více...

test úspěšnost
Places

Lekce: Places: countries, cities, buildings, hotels - Místa: země, města, budovy, hotely více...

Countries and places 1

Lekce: Countries and places - Země a místa více...

Buildings in a town 1

Lekce: Buildings in a town - Budovy ve městě více...

Months 1

Lekce: Months - Měsíce více...

Food 1

Lekce: Food - Jídlo více...

Work places 1

Lekce: Work places - Pracoviště více...

Jobs I 1

Lekce: Jobs I - Zaměstnání I více...

Days of the week 1

Lekce: Days of the week - Dny v týdnu více...

Holidays and travel 1

Lekce: Holidays and travel - Prázdniny a cestování více...

See your expressions 1

Lekce: See your expressions - Výraz v obličeji více...

Rooms and things on walls 1

Lekce: Rooms and things on walls - Pokoje a věci na zdech více...

Cardinal points 1

Lekce: Cardinal points - Světové strany více...

Numbers over 100 1

Lekce: Numbers over 100 - Čísla nad 100 více...

Personal possession 1

Lekce: Personal possession - Osobní majetek více...

Describing people 1

Lekce: Describing people - Popisování lidí více...

Numbers 31-100 1

Lekce: Numbers 31-100 - Čísla 31-100 více...

Common adjectives 1

Lekce: Common adjectives - Základní anglická přídavná jména více...

Numbers 11-30 1

Lekce: Numbers 11-30 - Čísla 11-30 více...

Everyday Activities 1

Lekce: Everyday Activities - Každodenní činnosti více...

Family members 1

Lekce: Family members - Členové rodiny více...

Places 1

Lekce: Places - Místa více...

Colours 1

Lekce: Colours - Barvy více...