Testy a cvičení pro kurz
English for different jobs

testy

Testy


test úspěšnost
Present of the verb 'to be' 1

Lekce: TAKTO MŮŽE VYPADAT LEKCE - A TYTO PRVKY MŮŽE OBSAHOVAT více...


testy

Cvičení


test úspěšnost
Subject Pronouns + Possessive Pronouns 1

Lekce: Subject Pronouns + Possessive Pronouns - Osobní zájmena + Přivlastňovací zájmena více...

Subject Pronouns + Possessive Pronouns 2

Lekce: Subject Pronouns + Possessive Pronouns - Osobní zájmena + Přivlastňovací zájmena více...

Present of the verb 'to be' 1

Lekce: Verb TO BE - Sloveso BÝT více...

Present of the verb 'to be' 2

Lekce: Verb TO BE - Sloveso BÝT více...

Question and negative forms of to BE 1

Lekce: Question and negative forms of to BE - Tázací a záporné tvary slovesa BÝT více...

Question and negative forms of to BE 2

Lekce: Question and negative forms of to BE - Tázací a záporné tvary slovesa BÝT více...

Difference between singular and plural 1

Lekce: Difference between singular and plural - Rozdíly mezi jednotným a množným číslem více...

Difference between singular and plural 2

Lekce: Difference between singular and plural - Rozdíly mezi jednotným a množným číslem více...

This, that, here, there 1

Lekce: This, that, here, there - Toto, tamto, zde a tam více...

This, that, here, there 2

Lekce: This, that, here, there - Toto, tamto, zde a tam více...

Some, any, much, many 1

Lekce: Some, any, much, many - Some, any, much, many více...

Some, any, much, many 2

Lekce: Some, any, much, many - Some, any, much, many více...

Basic rules for usage of definite and indefinite articles 1

Lekce: Basic rules for usage of definite and indefinite articles - Základní pravidla pro použití určitých a neurčitých členů více...

Basic rules for usage of definite and indefinite articles 2

Lekce: Basic rules for usage of definite and indefinite articles - Základní pravidla pro použití určitých a neurčitých členů více...

Present simple 1

Lekce: Present simple - Přítomný čas prostý více...

Present simple 2

Lekce: Present simple - Přítomný čas prostý více...

Question Words 1

Lekce: Question Words - Question Words více...

Question Words 2

Lekce: Question Words - Question Words více...

Adverbs of Frequency 1

Lekce: Adverbs of Frequency - Frekvenční příslovce více...

Adverbs of Frequency 2

Lekce: Adverbs of Frequency - Frekvenční příslovce více...

Adverbs of Frequency 3

Lekce: Adverbs of Frequency - Frekvenční příslovce více...

Questions using much and many 1

Lekce: Questions using much and many - Questions using much and many více...

Questions using much and many 2

Lekce: Questions using much and many - Questions using much and many více...

Present Progressive 1

Lekce: Present Progressive - Přítomný čas průběhový více...

Present Progressive 2

Lekce: Present Progressive - Přítomný čas průběhový více...

There is, There are 1

Lekce: There is, There are - Vazba There is, There are více...

There is, There are 2

Lekce: There is, There are - Vazba There is, There are více...

Basic prepositions in, at, to, on 1

Lekce: Basic prepositions in, at, to, on - Základní předložky in, at, to, on více...

Basic prepositions in, at, to, on 2

Lekce: Basic prepositions in, at, to, on - Základní předložky in, at, to, on více...

Present Progressive - questions, negative 1

Lekce: Present Progressive - questions, negative - Přítomný čas průběhový - otázky, zápor více...

Present Progressive - questions, negative 2

Lekce: Present Progressive - questions, negative - Přítomný čas průběhový - otázky, zápor více...

Imperative 1

Lekce: Imperative - Rozkaz více...

Imperative 2

Lekce: Imperative - Rozkaz více...

Future tense simple 1

Lekce: Future tense simple - Budoucí čas prostý více...

Future tense simple 2

Lekce: Future tense simple - Budoucí čas prostý více...

Future tense simple 3

Lekce: Future tense simple - Budoucí čas prostý více...

Past simple - regular verbs 1

Lekce: Past simple - regular verbs - Minulý čas prostý - pravidelná slovesa více...

Past simple - regular verbs 2

Lekce: Past simple - regular verbs - Minulý čas prostý - pravidelná slovesa více...

Past simple - irregular verbs 1

Lekce: Past simple - irregular verbs - Minulý čas prostý - nepravidelná slovesa více...

Past simple - irregular verbs 2

Lekce: Past simple - irregular verbs - Minulý čas prostý - nepravidelná slovesa více...

Past simple - questions, negative 1

Lekce: Past simple - questions, negative - Minulý čas prostý - otázky, zápor více...

Past simple - questions, negative 2

Lekce: Past simple - questions, negative - Minulý čas prostý - otázky, zápor více...

Object pronouns 1

Lekce: Object pronouns - Osobní zájmena ve funkci předmětu více...

Object pronouns 2

Lekce: Object pronouns - Osobní zájmena ve funkci předmětu více...

Subject Pronouns + Possessive Pronouns 3

Lekce: Subject Pronouns + Possessive Pronouns - Osobní zájmena + Přivlastňovací zájmena více...

Subject Pronouns + Possessive Pronouns 4

Lekce: Subject Pronouns + Possessive Pronouns - Osobní zájmena + Přivlastňovací zájmena více...

There is, There are 3

Lekce: There is, There are - Vazba There is, There are více...

There is, There are 4

Lekce: There is, There are - Vazba There is, There are více...

Present simple 1

Lekce: Present simple - Přítomný čas prostý více...

Present simple - questions, negatives 1

Lekce: Present simple - questions, negatives - Přítomný čas prostý - otázky, zápor více...

Present simple - questions, negatives 2

Lekce: Present simple - questions, negatives - Přítomný čas prostý - otázky, zápor více...

test úspěšnost
Alphabet - Spelling Skills 1

Lekce: Alphabet - Spelling Skills - Abeceda více...

Alphabet - Spelling Skills 2

Lekce: Alphabet - Spelling Skills - Abeceda více...

Greetings 1

Lekce: Greetings - Pozdravy více...

Greetings 2

Lekce: Greetings - Pozdravy více...

Jobs vocabulary 1

Lekce: Jobs vocabulary - Zaměstnání více...

Jobs vocabulary 2

Lekce: Jobs vocabulary - Zaměstnání více...

Nationalities 1

Lekce: Nationalities - Národnosti více...

Nationalities 2

Lekce: Nationalities - Národnosti více...

Numbers 1 - 100 1

Lekce: Numbers 1 - 100 - Čísla od 1 do 100 více...

Numbers 1 - 100 2

Lekce: Numbers 1 - 100 - Čísla od 1 do 100 více...

Everyday objects 1

Lekce: Everyday objects - Základní předměty kolem nás více...

Everyday objects 2

Lekce: Everyday objects - Základní předměty kolem nás více...

Basic adjectives 1

Lekce: Basic adjectives - Základní přídavná jména více...

Basic adjectives 2

Lekce: Basic adjectives - Základní přídavná jména více...

Basic Verbs 1

Lekce: Basic Verbs - Základní anglická slovesa více...

Basic Verbs 2

Lekce: Basic Verbs - Základní anglická slovesa více...

Daily habits 1

Lekce: Daily habits - Každodenní aktivity více...

Daily habits 2

Lekce: Daily habits - Každodenní aktivity více...

Family 1

Lekce: Family - Rodina více...

Family 2

Lekce: Family - Rodina více...

Weather 1

Lekce: Weather - Počasí více...

Weather 2

Lekce: Weather - Počasí více...

Food 1

Lekce: Food - Jídlo více...

Food 2

Lekce: Food - Jídlo více...

Time words and around the clock 1

Lekce: Time words and around the clock - čas více...

Time words and around the clock 2

Lekce: Time words and around the clock - čas více...