Testy a cvičení pro kurz
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé studenty

testy

Testy


test úspěšnost
Závěrečný test pro úroveň A2

Lekce: A2-Final test - Závěrečný test úrovně A2 více...

test úspěšnost
Be going to: positive, negative and Wh- questions

Lekce: Be going to: positive, negative and Wh- questions - Chystat se": kladné a záporné věty, doplňovací otázky více...

Be going to: yes/no questions and short answers

Lekce: Be going to: yes/no questions and short answers - "Chystat se": zjišťovací otázky a krátké odpovědi více...

Comparatives

Lekce: Comparatives - Druhý stupeň přídavných jmen více...

Závěrečný test - superlatives

Lekce: Superlatives - Třetí stupeň přídavných jmen více...

Závěrečný test - Present perfect for life experiences

Lekce: Present perfect for life experiences - Předpřítomný čas pro vyjádření životních zkušeností více...

Závěrečný test - Present Perfect for life experience: questions with ever

Lekce: Present Perfect for life experience: questions with ever - Předpřítomný čas prostý pro vyjádření životní zkušenosti: otázky se výrazem "už někdy" více...

Závěrečný test - Non-action Verbs

Lekce: Non-action Verbs - Stavová slovesa více...

Závěrečný test - Present continuous for "now"

Lekce: Present continuous for "now" - Přítomný čas průběhový pro činnosti probíhající právě teď více...


testy

Cvičení


test úspěšnost
Teenage 1

Lekce: Teenage - Náctiletí více...

Cars and Driving 1

Lekce: Cars and Driving - Auta a řízení více...

The Olympics 1

Lekce: The Olympics - Olympijské hry více...

Music 1

Lekce: Music - Hudba více...

Annoying Things 1

Lekce: Annoying Things - Otravné věci více...

Hometowns 1

Lekce: Hometowns - Domovská města více...

Movies 1

Lekce: Movies - Filmy více...

Fashion 1

Lekce: Fashion - Móda více...

Crime 1

Lekce: Crime - Zločin více...

University and college 1

Lekce: University and college - Univerzity a vysoké školy více...

Future and development 1

Lekce: Future and development - Budoucnost a vývoj více...

Restaurants & Eating Out 1

Lekce: Restaurants & Eating Out - Restaurace a stravování mimo domov více...

Career 1

Lekce: Career - Cariéra více...

Shopping for food 1

Lekce: Shopping for food - Nakupování potravin více...

Memory 1

Lekce: Memory - Pamět více...

test úspěšnost
Be going to: positive, negative and Wh- questions 1

Lekce: Be going to: positive, negative and Wh- questions - Chystat se": kladné a záporné věty, doplňovací otázky více...

Be going to: positive, negative and Wh- questions 2

Lekce: Be going to: positive, negative and Wh- questions - Chystat se": kladné a záporné věty, doplňovací otázky více...

Be going to: positive, negative and Wh- questions 3

Lekce: Be going to: positive, negative and Wh- questions - Chystat se": kladné a záporné věty, doplňovací otázky více...

Be going to: positive, negative and Wh- questions 4

Lekce: Be going to: positive, negative and Wh- questions - Chystat se": kladné a záporné věty, doplňovací otázky více...

Comparatives 1

Lekce: Comparatives - Druhý stupeň přídavných jmen více...

Comparatives 2

Lekce: Comparatives - Druhý stupeň přídavných jmen více...

Comparatives 3

Lekce: Comparatives - Druhý stupeň přídavných jmen více...

Comparatives 4

Lekce: Comparatives - Druhý stupeň přídavných jmen více...

Superlatives 1

Lekce: Superlatives - Třetí stupeň přídavných jmen více...

Superlatives 2

Lekce: Superlatives - Třetí stupeň přídavných jmen více...

Superlatives 3

Lekce: Superlatives - Třetí stupeň přídavných jmen více...

Past simple: regular verbs 1

Lekce: Past simple: regular verbs - Minulý čas prostý - pravidelná slovesa více...

Past simple: regular verbs 2

Lekce: Past simple: regular verbs - Minulý čas prostý - pravidelná slovesa více...

Past simple: regular verbs 3

Lekce: Past simple: regular verbs - Minulý čas prostý - pravidelná slovesa více...

Past simple: regular verbs 4

Lekce: Past simple: regular verbs - Minulý čas prostý - pravidelná slovesa více...

Past simple: regular verbs 5

Lekce: Past simple: regular verbs - Minulý čas prostý - pravidelná slovesa více...

Past simple: irregular verbs 1

Lekce: Past simple: irregular verbs - Minulý čas prostý: nepravidelná slovesa více...

Past simple: irregular verbs 2

Lekce: Past simple: irregular verbs - Minulý čas prostý: nepravidelná slovesa více...

Past simple: irregular verbs 3

Lekce: Past simple: irregular verbs - Minulý čas prostý: nepravidelná slovesa více...

Past simple: irregular verbs 4

Lekce: Past simple: irregular verbs - Minulý čas prostý: nepravidelná slovesa více...

Imperatives 1

Lekce: Imperatives - Rozkazovací způsob více...

Imperatives 2

Lekce: Imperatives - Rozkazovací způsob více...

Imperatives 3

Lekce: Imperatives - Rozkazovací způsob více...

Present simple or continuous 1

Lekce: Present simple or continuous - Přítomný čas prostý nebo průběhový více...

Present simple or continuous 2

Lekce: Present simple or continuous - Přítomný čas prostý nebo průběhový více...

Present simple or continuous 3

Lekce: Present simple or continuous - Přítomný čas prostý nebo průběhový více...

Present simple or continuous 4

Lekce: Present simple or continuous - Přítomný čas prostý nebo průběhový více...

Present simple or continuous 5

Lekce: Present simple or continuous - Přítomný čas prostý nebo průběhový více...

Might, will be able to 1

Lekce: Might, will be able to - Možná bude, bude moci více...

Might, will be able to 2

Lekce: Might, will be able to - Možná bude, bude moci více...

How much, how many 1

Lekce: How much, how many - Kolik" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

How much, how many 2

Lekce: How much, how many - Kolik" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

How much, how many 3

Lekce: How much, how many - Kolik" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Some, any, a 1

Lekce: Some, any, a - "nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Some, any, a 2

Lekce: Some, any, a - "nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Some, any, a 3

Lekce: Some, any, a - "nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Some, any, a 4

Lekce: Some, any, a - "nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Some, any, a 5

Lekce: Some, any, a - "nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Should/shouldn't 1

Lekce: Should/shouldn't - "Měl by/neměl by" více...

Should/shouldn't 2

Lekce: Should/shouldn't - "Měl by/neměl by" více...

Should/shouldn't 3

Lekce: Should/shouldn't - "Měl by/neměl by" více...

Might 1

Lekce: Might - Sloveso "mohlo by/možná bude" více...

Might 2

Lekce: Might - Sloveso "mohlo by/možná bude" více...

Will for prediction 1

Lekce: Will for prediction - Budoucí čas s "will" pro předpovědi více...

Will for prediction 2

Lekce: Will for prediction - Budoucí čas s "will" pro předpovědi více...

Will for prediction 3

Lekce: Will for prediction - Budoucí čas s "will" pro předpovědi více...

Will for prediction 4

Lekce: Will for prediction - Budoucí čas s "will" pro předpovědi více...

Have to, had to 1

Lekce: Have to, had to - Sloveso "muset" v přítomném a minulém čase více...

Have to, had to 2

Lekce: Have to, had to - Sloveso "muset" v přítomném a minulém čase více...

Talking about past – past simple x past continuous 1

Lekce: Talking about past – past simple x past continuous - Jak mluvit o minulosti pomocí minulého času prostého a průběhového více...

Talking about past – past simple x past continuous 2

Lekce: Talking about past – past simple x past continuous - Jak mluvit o minulosti pomocí minulého času prostého a průběhového více...

Talking about past – past simple x past continuous 3

Lekce: Talking about past – past simple x past continuous - Jak mluvit o minulosti pomocí minulého času prostého a průběhového více...

Talking about past – past simple x past continuous 4

Lekce: Talking about past – past simple x past continuous - Jak mluvit o minulosti pomocí minulého času prostého a průběhového více...

Past Continuous: positive, negative and questions 1

Lekce: Past Continuous: positive, negative and questions - Minulý čas průběhový: kladné věty, záporné věty a otázky více...

Past Continuous: positive, negative and questions 2

Lekce: Past Continuous: positive, negative and questions - Minulý čas průběhový: kladné věty, záporné věty a otázky více...

Past Continuous: positive, negative and questions 3

Lekce: Past Continuous: positive, negative and questions - Minulý čas průběhový: kladné věty, záporné věty a otázky více...

Past Continuous: positive, negative and questions 4

Lekce: Past Continuous: positive, negative and questions - Minulý čas průběhový: kladné věty, záporné věty a otázky více...

Present continuous for "now" 1

Lekce: Present continuous for "now" - Přítomný čas průběhový pro činnosti probíhající právě teď více...

Present continuous for "now" 2

Lekce: Present continuous for "now" - Přítomný čas průběhový pro činnosti probíhající právě teď více...

Present continuous for "now" 3

Lekce: Present continuous for "now" - Přítomný čas průběhový pro činnosti probíhající právě teď více...

Present continuous for "now" 4

Lekce: Present continuous for "now" - Přítomný čas průběhový pro činnosti probíhající právě teď více...

Non-action Verbs 1

Lekce: Non-action Verbs - Stavová slovesa více...

Non-action Verbs 2

Lekce: Non-action Verbs - Stavová slovesa více...

Present Continuous and Present Simple 1

Lekce: Present Continuous and Present Simple - Přítomný čas prostý a průběhový více...

Present Continuous and Present Simple 2

Lekce: Present Continuous and Present Simple - Přítomný čas prostý a průběhový více...

Present Continuous and Present Simple 3

Lekce: Present Continuous and Present Simple - Přítomný čas prostý a průběhový více...

Present Continuous and Present Simple 4

Lekce: Present Continuous and Present Simple - Přítomný čas prostý a průběhový více...

Present Continuous and Present Simple 5

Lekce: Present Continuous and Present Simple - Přítomný čas prostý a průběhový více...

Present Perfect for life experience: questions with ever 1

Lekce: Present Perfect for life experience: questions with ever - Předpřítomný čas prostý pro vyjádření životní zkušenosti: otázky se výrazem "už někdy" více...

Present Perfect for life experience: questions with ever 2

Lekce: Present Perfect for life experience: questions with ever - Předpřítomný čas prostý pro vyjádření životní zkušenosti: otázky se výrazem "už někdy" více...

Present perfect for life experiences 1

Lekce: Present perfect for life experiences - Předpřítomný čas pro vyjádření životních zkušeností více...

Present perfect for life experiences 2

Lekce: Present perfect for life experiences - Předpřítomný čas pro vyjádření životních zkušeností více...

Present perfect for life experiences 3

Lekce: Present perfect for life experiences - Předpřítomný čas pro vyjádření životních zkušeností více...

Be going to: yes/no questions and short answers 1

Lekce: Be going to: yes/no questions and short answers - "Chystat se": zjišťovací otázky a krátké odpovědi více...

Be going to: yes/no questions and short answers 2

Lekce: Be going to: yes/no questions and short answers - "Chystat se": zjišťovací otázky a krátké odpovědi více...

Can/can for possibility 1

Lekce: Can/can for possibility - Sloveso "moci/nemoci" pro vyjádření možnosti více...

Can/can for possibility 2

Lekce: Can/can for possibility - Sloveso "moci/nemoci" pro vyjádření možnosti více...

Present simple: positive and Wh- questions 1

Lekce: Present simple: positive and Wh- questions - Přítomný čas prostý: kladné věty a doplňovací otázky více...

Present simple: positive and Wh- questions 2

Lekce: Present simple: positive and Wh- questions - Přítomný čas prostý: kladné věty a doplňovací otázky více...

Present simple: positive and Wh- questions 3

Lekce: Present simple: positive and Wh- questions - Přítomný čas prostý: kladné věty a doplňovací otázky více...

Present simple: positive and Wh- questions 4

Lekce: Present simple: positive and Wh- questions - Přítomný čas prostý: kladné věty a doplňovací otázky více...

Present simple: positive and Wh- questions 5

Lekce: Present simple: positive and Wh- questions - Přítomný čas prostý: kladné věty a doplňovací otázky více...

Past simple: be 1

Lekce: Past simple: be - Minulý čas prostý: sloveso "být" více...

Past simple: be 2

Lekce: Past simple: be - Minulý čas prostý: sloveso "být" více...

Subject x Verb Agreement 1

Lekce: Subject x Verb Agreement - Shoda podmětu se slovesem (přísudkem) více...

Subject x Verb Agreement 2

Lekce: Subject x Verb Agreement - Shoda podmětu se slovesem (přísudkem) více...

Subject x Verb Agreement 3

Lekce: Subject x Verb Agreement - Shoda podmětu se slovesem (přísudkem) více...

Subject questions 1

Lekce: Subject questions - Otázky na podmět více...

Subject questions 2

Lekce: Subject questions - Otázky na podmět více...

Subject questions 3

Lekce: Subject questions - Otázky na podmět více...

test úspěšnost
Presents 1

Lekce: Presents - Dárky více...

Money and currencies 1

Lekce: Money and currencies - Peníze a měny více...

Family 1

Lekce: Family - Rodina více...

Time words 1

Lekce: Time words - Slova vyjadřující čas více...

Things in a house 1

Lekce: Things in a house - Věci v domě více...

Preposition of place 1

Lekce: Preposition of place - Předložky místa více...

Daily routines 1

Lekce: Daily routines - Každodenní činnosti více...

Free times activities 1

Lekce: Free times activities - Volnočasové aktivity více...

Frequency adverbs 1

Lekce: Frequency adverbs - Frekvenční příslovce více...

Things you like and don´t like 1

Lekce: Things you like and don´t like - Věci, které máte a nemáte rádi více...

Food and drink 1

Lekce: Food and drink - Jídlo a pití více...

Countable and uncountable nouns 1

Lekce: Countable and uncountable nouns - Počítatelná a nepočítatelná podstatná jména více...

Countable and uncountable nouns 2

Lekce: Countable and uncountable nouns - Počítatelná a nepočítatelná podstatná jména více...

Places in a town/the country 1

Lekce: Places in a town/the country - Místa ve městě/na venkově více...

Rooms and things in the house 1

Lekce: Rooms and things in the house - Pokoje a věci v domě více...

Shops 1

Lekce: Shops - Obchody více...

Things to buy 1

Lekce: Things to buy - Věci, které kupujeme více...

Clothes 1

Lekce: Clothes - Oblečení více...

Life events 1

Lekce: Life events - Životní události více...

Weekend activities 1

Lekce: Weekend activities - Víkendové aktivity více...

Types of films 1

Lekce: Types of films - Druhy filmů více...

Electrical goods 1

Lekce: Electrical goods - Elektrospotřebiče více...

Countable and uncountable nouns 1

Lekce: Countable and uncountable nouns - Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména více...

Clothes 1

Lekce: Clothes - Oblečení více...