Testy a cvičení pro kurz
Kurz angličtiny pro pokročilé studenty

testy

Testy


test úspěšnost
Závěrečný test pro úroveň B2

Lekce: B2 - Final test - Závěrečný test úrovně B2 více...


testy

Cvičení


test úspěšnost
Reading Exercise B1-1

Lekce: Retirement - Důchod a penze více...

Reading Exercise B2-2

Lekce: Transportation - Doprava více...

Reading Exercise B2-3

Lekce: Martial Arts - Bojová umění více...

Reading Exercise B2-4

Lekce: Weather - Počasí více...

Reading Exercise B2-5

Lekce: Around a Gallery - Prohlídka galerie více...

Reading Exercise B2-6

Lekce: Ecology - Ekologie více...

Reading Exercise B2-7

Lekce: Cities of the Future - Města budoucnosti více...

Reading Exercise B2-8

Lekce: Books and Reading - Knihy a čtení více...

Reading Exercise B2-9

Lekce: Fashion Designers - Módní návrháři více...

Reading Exercise B2-10

Lekce: Fads and Trends - Trendy a módní výstřelky více...

Reading Exercise B2-11

Lekce: Gender Roles - Role dle pohlaví více...

Reading Exercise B2-12

Lekce: Wellness and Healthy Lifestyle - Wellness a zdravý životní styl více...

Reading Exercise B2-13

Lekce: British School System - Britský školní system více...

Reading Exercise B2-14

Lekce: War - Válka více...

Reading Exercise B2-15

Lekce: Supernatural, Ghosts & Superstitions - Nadpřirozeno, duchové a pověrčivost více...

Reading Exercise B2-16

Lekce: Single Life - Svobodný život více...

Reading Exercise B2-17

Lekce: Wines and Other Drinks - Vína a další nápoje více...

Reading Exercise B2-18

Lekce: Clubbing - Chození do klubů více...

Reading Exercise B2-19

Lekce: Body Language - Řeč těla více...

Reading Exercise B2-20

Lekce: Habits - Zvyky více...

Reading Exercise B2-21

Lekce: April Fool's Day - Apríl více...

Reading Exercise B2-22

Lekce: Getting a Job - Hledání práce více...

Reading Exercise B2-23

Lekce: Buying a House - Kupujeme dům více...

test úspěšnost
Conditionals 1

Lekce: Conditionals - Podmínková souvětí více...

Conditionals 2

Lekce: Conditionals - Podmínková souvětí více...

"Wish" and "if only" 1

Lekce: "Wish" and "if only" - Věty vyjadřující přání více...

"Wish" and "if only" 2

Lekce: "Wish" and "if only" - Věty vyjadřující přání více...

Adverbial phrases 1

Lekce: Adverbial phrases - Víceslovná příslovce více...

Adverbs of manner 1

Lekce: Adverbs of manner - Příslovce způsobu více...

Adverbs of manner 2

Lekce: Adverbs of manner - Příslovce způsobu více...

Adverbs of manner 3

Lekce: Adverbs of manner - Příslovce způsobu více...

Adverbs of manner 4

Lekce: Adverbs of manner - Příslovce způsobu více...

Adjective word order 1

Lekce: Adjective word order - Pořadí přídavných jmen více...

Adjective word order 2

Lekce: Adjective word order - Pořadí přídavných jmen více...

Adjective word order 3

Lekce: Adjective word order - Pořadí přídavných jmen více...

Partitives 1

Lekce: Partitives - Slova pro dělení nepočitatelných substancí více...

Partitives 2

Lekce: Partitives - Slova pro dělení nepočitatelných substancí více...

Partitives 3

Lekce: Partitives - Slova pro dělení nepočitatelných substancí více...

Prepositions of place 1

Lekce: Prepositions of place - Předložky místa více...

Prepositions of place 2

Lekce: Prepositions of place - Předložky místa více...

Prepositions of place 3

Lekce: Prepositions of place - Předložky místa více...

Prepositions of place 4

Lekce: Prepositions of place - Předložky místa více...

Prepositions of place 5

Lekce: Prepositions of place - Předložky místa více...

Expressing probability 1

Lekce: Expressing probability - Vyjadřování pravděpodobnosti více...

Expressing probability 2

Lekce: Expressing probability - Vyjadřování pravděpodobnosti více...

Expressing probability 3

Lekce: Expressing probability - Vyjadřování pravděpodobnosti více...

Expressing probability 4

Lekce: Expressing probability - Vyjadřování pravděpodobnosti více...

"Used to" / "would" 1

Lekce: "Used to" / "would" - Slovesa "used to" a „would" pro vyjádření dřívějších zvyků více...

"Used to" / "would" 2

Lekce: "Used to" / "would" - Slovesa "used to" a „would" pro vyjádření dřívějších zvyků více...

"Used to" / "would" 3

Lekce: "Used to" / "would" - Slovesa "used to" a „would" pro vyjádření dřívějších zvyků více...

Uses of "whether" 1

Lekce: Uses of "whether" - Použití spojky "zda/zda-li" více...

Uses of "whether" 2

Lekce: Uses of "whether" - Použití spojky "zda/zda-li" více...

Passives 1

Lekce: Passives - Trpný rod více...

Passives 2

Lekce: Passives - Trpný rod více...

Passives 3

Lekce: Passives - Trpný rod více...

Passives 4

Lekce: Passives - Trpný rod více...

Passives 5

Lekce: Passives - Trpný rod více...

Future continuous and future perfect 1

Lekce: Future continuous and future perfect - Budoucí čas průběhový a předbudoucí čas více...

Future continuous and future perfect 2

Lekce: Future continuous and future perfect - Budoucí čas průběhový a předbudoucí čas více...

Future continuous and future perfect 3

Lekce: Future continuous and future perfect - Budoucí čas průběhový a předbudoucí čas více...

Future continuous and future perfect 4

Lekce: Future continuous and future perfect - Budoucí čas průběhový a předbudoucí čas více...

Degrees of probability and possibility 1

Lekce: Degrees of probability and possibility - Stupně pravděpodobnosti a možnosti více...

Degrees of probability and possibility 2

Lekce: Degrees of probability and possibility - Stupně pravděpodobnosti a možnosti více...

Degrees of probability and possibility 3

Lekce: Degrees of probability and possibility - Stupně pravděpodobnosti a možnosti více...

Purpose clauses 1

Lekce: Purpose clauses - Vedlejší věty účelové více...

Purpose clauses 2

Lekce: Purpose clauses - Vedlejší věty účelové více...

test úspěšnost
Legal vocabulary 1

Lekce: Legal vocabulary - Slovní zásoba týkající se práva více...

Reporting verbs 1

Lekce: Reporting verbs - Slovesa pro převádění z přímé řeči na nepřímou více...

Social issues 1

Lekce: Social issues - Problémy ve společnosti více...

Adjectives to describe feelings 1

Lekce: Adjectives to describe feelings - Přídavná jména popisující pocity více...

Crime 1

Lekce: Crime - Zločin více...

Unusual activities 1

Lekce: Unusual activities - Neobvyklé činnosti více...

Sleep 1

Lekce: Sleep - Spánek více...

Ailments and body problems 1

Lekce: Ailments and body problems - Onemocnění a tělesné problémy více...

Money 1

Lekce: Money - Peníze více...

Character adjectives 1

Lekce: Character adjectives - Přídavná jména pro vlastnosti více...

Buildings 1

Lekce: Buildings - Budovy více...